Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van overweldiging ooit door het gezag aangenomen. Het geeft het Tsarisme van Rusland, Duitschland of welke autokratie ook, niets toe in zijn dwang, zijn opperbevel over de menschelijke persoonlijkheid.

De moderne imperialistische staat in zijn mechanische volkomenheid is het monsterwerktuig der gecentraliseerde geldmacht waarvoor alles en alles buigen moet. Beschermd door een militarisme, een krijgskunst die beschikt over de wonderen der moderne techniek, beteekent deze staatsmacht een mogelijkheid tot massa-uitbuiting en massa-moord, die reeds nu rassen en volken den ondergang tegemoet drijft. Het is goed, neen het is noodig zich dit alles helder voor oogen te stellen. Niet voor de- mannen alleen, maar voor de vrouwen nog meer. Vooral 'de vrouwen die met zekere geestdrift urgentie-raden en vrouwen-dienstplicht propageeren en met de hun eigenaardige hulpvaardigheid ter hulpe snellen van het militarisme, dat hun zonen bij duizenden en millioenen vermoordt.

Ik wil hier over dit punt niet uitwijden maar beveel het der vrouwen-beweging ernstig ter overdenking aan. Wanneer door de vrouwen der bourgeoisie niet anders wordt opgetreden tegen de gevaren van het militarisme en van den imperialistischen staat, dan zij tot dusver op enkele uitzonderingen na deden, dan dreigt hun beweging een omslag in haar tegendeel, waarvan reeds nu voor het kritisch oordeel de sporen zichtbaar zijn.

Het is tegenover dit moderne gevaar van het Nieuw-Imperialisme, plus het gevaar der autokratische re-aktie dat het nieuwe Rusland zijn federatieve organisatie, die op moderne leest geschoeid, volgens de beste moderne tendenzen wordt opgebouwd, zal hebben te beschermen.

Zal het hiertoe in staat zijn?

Dit is de groote vraag die op dit oogenblik de denkende en naar vrede snakkende menschheid bezig houdt.

2e Gedeelte.

Zal Rusland lijnrecht in tegenstelling met Amerika, waar het militairistisch-kapitalistisch imperialisme zegeviert, de kracht hebben zijn politieke staatsgreep tot een sociale wedergeboorte te doen worden?

Sluiten