Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL C.

Gemeente

Aanvraag om een geleidebiljet voor het vervoer van een

vuurwapen.

VRAGEN. ANTWOORDEN.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats van den aanvrager?

Omschrijving der vuurwapenen, waarvoor het geleidebiljet wordt aangevraagd?

Omschrijving van begin- en eindpunt, van de route, van de wijze en van den tijd van het vervoer?

Voor wien zijn de vuurwapenen bestemd en van wien zijn ze afkomstig?

Zijn die personen bevoegd de vuurwapenen

voorhanden te hebben? Zoo ja, op welken grond?

Doel van het vervoer? $$fc

Welke nadere toelichting wenscht de aanvrager ter motiveering van zijne aanvraag te geven?

(1)

Kosten dezes zijn ƒ 0,10.

(2) ,den(3) (4)

(1) Open ruimte voor vragen, welke hut hoofd van plaatselijke politie wenscht te stellen.

(2) Gemeente van invulling.

(3) Datum van invulling.

(4) Handteekening van den aanvrager.

Sluiten