Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL D.

Gemeente (1)

Geleidebiljet voor het vervoer van

(2) t

van (3)

naar (4) \

(5)

^(6) op v '

Dit geleidebiljet is afgegeven aan

(7)

(8) , den (9) ...

Het hoofd van politie der gemeente

(10)

Handteekening van dengene, aan wien het geleidebiljet is afgegeven.

(1) Registernummer van het geleidebiljet.

lil Oms°hrrjving der vuurwapenen, waarvoor het geleidebiljet geldt.

(3) Beginpunt van het vervoer. 5

(4) Bindpunt van het vervoer.

«! °™soMiving van de route en de wijze van het vervoer.

(6) Ttjd van het vervoer.

(7) Naam, voornamen, beroep en woonplaats.

(8) Gemeente van afgifte.

(9) Datum van afgifte.

<10)h?miltete3kent.lng ^ ^ h°°fd Tan poIitie of van dengene, die hem vervangt of voor

Sluiten