Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL G. [Linkerbladzijde van het register.]

Ontvangen vuurwapenen of munitie.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) Kolom 1. Doorloopend registernnmmer van elke ontvangst.

(2) Kolom 2. Datum van ontvangst.

(3) Kolom 3. Omschrijving der ontvangen vuurwapenen of munitie.

(4) Kolom 4. Naam, voorletters, beroep en woonplaats, en, zoo mogelijk, straat en huisnummer van dengene, van wien de voorwerpen afkomstig zijn.

(5) Kolom 5. Naam, voorletters, beroep en woonplaats, en, zoo mogelijk, straat en huisnummer van dengene, uit wiens handen de goederen zijn ontvangen.

(6) Kolom 6. Datum en gemeente van afgifte van de machtigingen, consenten en geleidebiljetten, welke ingevolge de Vuurwapenwet 1919 of de wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad no. 81) aan de onder (4) en (5) bedoelde personen verleend mochten zijn.

(7) Kolom 7. Bestemd voor de vermelding van hetgeen verder door het hoofd van plaatselijke politie mocht worden voorgeschreven.

(8) Kolom 8. Bestemd voor aanteekenlngen van ambtenaren, die van het register inzage nemen.

N.B. Het register moet zijn van stevig papier en voldoende grootte.

[Rechterbladzijde van het register.]

Afgeleverde vuurwapenen of munitie.

(1) (2) (3) (4) (5) . (6) (7) (8)

(1) Kolom 1. Doorloopend registernummer van elke aflevering.

(2) Kolom 2. Datum van aflevering.

(3) Kolom 3. Omschrijving der afgeleverde vuurwapenen of munitie.

(4) Kolom 4. Naam, voorletters, beroep en woonplaats, en, zoo mogelijk, straat en huisnummer van dengene, voor wien de voorwerpen bestemd zijn.

(5) Kolom 5. Naam, voorletters, beroep en woonplaats, en, zoo mogelijk, straat en huisnummer van dengene, in wiens handen de voorwerpen zijn afgeleverd.

(6) Kolom 6. Datum en gemeente van afgifte van de machtigingen, consenten en geleidebiljetten, welke ingevolge de Vuurwapenwet 1919 of de wet van 9 Mél 1890 (Staatsblad no. 81) aan de onder (4) en (5) bedoelde personen verleend mochten zijn.

(7) Kolom 7. Bestemd voor de vermelding van hetgeen verder door het hoofd van plaatselijke politie mocht worden voorgeschreven.

• (8) Kolom 8. Bestemd voor aanteekeningen van ambtenaren, die van het register inzage nemen.

N. B. Het register moet zijn van stevig papier en voldoende grootte.

Afschrift van deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant en in het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage, 14 Juli 1919.

De Minister van Justitie,

Heemskerk.

Sluiten