Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onbruikbaarmaking.

— voorwerpen . . .' 12

Onderzoek.

— naar voorwerpen 15

Ongeschikt maken.

— van vuurwapenen of munitie 10

Ontploffing.

Wapenen, voor — bestemd, worden mede onder vuurwapenen verstaan 1

Vervaardigen, herstellen of voorhanden hebben van een wapen, voor — bestemd 5

Vervoer van een wapen voor — bestemd • . . 3, 4

Opbrengst.

-- van heffingen 6, 8, 9

Opsporen.

— van strafbare feiten 14

Oudheden.

Vuurwapenen welke het karakter dragen van — 16

Overtredingen 12

Patronen.

Invoer, uitvoer en doorvoer van — 2

Proces-verbaal.

— binnentreden woning .... 14

Publiekrechtelijk lichaam.

— is bevoegd tot voorhanden hebben van een vuurwapen 3

Register.

— van machtigingen 8

— van ontvangen of afgeleverde vuurwapenen of munitie .... 4, 10

— van verleende consenten ... 7

Registratie.

— van personen die vuurwapenen voorhanden hebben 8

! Schadevergoeding.

— voor afgegeven vuurwapenen of munitie 11

Schorsing.

— verleende machtiging ... 3 Stichting.

Overtreding door een — . . . . /13

Strafbepaling 12

Strafvervolging.

— bij overtreding door naamlooze vennootschap, coöperatieve vereeniging of stichting . 13

Toegang.

-- tot plaatsen waar vuurwapenen of munitie aanwezig zijn 14

Toezicht.

— op de naleving der wet ... 14 Uitlevering.

Vordering — van voorwerpen . . 15 Verbeurdverklaring.

— voorwerpen 12

Vereeniging.

Overtreding door rechtspersoonlijkheid bezittende — ...... 13

Vergiftige of verstikkende gassen. Wapenen voor het verspreiden van

— worden mede onder vuurwapenen verstaan l

Vervaardigen, herstellen of voorhanden hebben van een wapen voor het verspreiden van — 5

Vervoer van een wapen voor het verspreiden van — 3, 4

Verkoop.

— vuurwapenen of munitie voor verhaal bewaarloon 10

Vernietiging. *t:M-

— voorwerpen '. 12

Vlammenwerper.

Vervaardigen, herstellen of voorhanden hebben van een — .... 5

Sluiten