Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlammenwerpers.

— worden mede onder vuurwapenen verstaan 1

Vervoer van — ; . . 3, 4

Voorschot.

— op schadevergoeding . . 11

Voorwaarden.

— aan machtiging te verbinden 3, 10

Voorwerpen.

Inbeslagneming en vordering tot uitlevering van — 15

Vuurwapen.

Aan wie bevoegdheid tot voorhanden hebben van een -— toekomt . 3

Aanvraag om geleidebiljet voor vervoer van een — 8

Aanvraag om machtiging tot voorhanden hebben van een — .... 9

Aflevering van een — . . . 6, 9,10

Vervoer van een — ten behoeve van den openbaren dienst .... 8

Wat mede onder — verstaan wordt 1

Vuurwapenen.

Invoer, uitvoer, doorvoer en vervoer van — . . . . 2,2, 4

Onderdeelen van — worden onder

— begrepen lf

Vervoer van onderdeelen van — 3, 4:

— op aanvraag te vertoonen . • • 7f Voorwaarden aan machtiging tot

voorhanden hebben van — te verbinden 3, 10)

Vuurwapenen of munitie.

Beschikking over in bewaring gegeven — . 10)

In bewaring geven van — ... 91

Ongeschikt maken van — ... 10|

Verkoop — voor verhaal bewaarloon 10 J

Wapen.

— voor ontploffing of voor verspreiding van vergiftige of verstikkende gassen. Vervaardigen, herstellen of voorhanden hebben van een — 51

Wapenwet.

Bevoegdheid ingevolge de — . . 31 Wijziging — 17|

Woningen.

Binnentreden van — 141

Woonplaats.

Kiezen van — bij aanvraag om

consent 5)

Sluiten