Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„nieuw aandeel toe te wijzen, zou het onverutijdelijk gevolg „zijn der aangeprezen regeling; reeds daarom alleen voor de „Regeering vermoedelijk onaannemelijk."

Aldus decritiekvanden heer de Graaff ! Helaas ben ik daarna toen nog zeer jeugcjig lid van het corps, gezwicht voor den druk, dïe door een pair oudere collegas en dooreen mij welgezinden chef op mij werd uitgeoefend, die vermeenden mij den goeden(?) raad te moeten geven om hier niet weder van repliek te dienen, daar dit mij beslist in mijn verderen loopbaan zou schaden!

Men mag als ambtenaar de heeren van de bureaucratie niet zeggen, dat zij het bij het verkeerde eind hebben.

Ik werd ook kort hierna overgeplaatst naar de Residentie Bantam, waar ik geen verdere gelegenheid meer kon vinden de ordonnantie in haar werkkingte volgen.— Eenst 7 jaar later had ik het voorrecht weder geplaatst te worden in een afdeeling met Suikerindustrie, verder had ik gedurende de 4 laatste jaren van mijn diensttijd goede gelegenheid, de waarheid van hetgeen ik schreef in 1900 nogmaals op nieuw te kunnen constateeren.

Kon er volgens de heer de Graaff onjuiste wets-interpretatie van de ordonnantie bestaan, dan zou deze, waar zij m. i. dan algemeen heeft bestaan, ook alleen aan de ordonnantie zelf kunnen worden geweten Dat bij mij verder een „dwaalbegrip" heeft bestaan, omtrent het „object" der verhuring, vermeen ik met z e e r g r o o t e nederigheid te mogen tegenspreken, de beteekenis van het „huurperceel" in de ordonnantie heb ik zeer goed begrepen, en het is juist mede als gevolg van dit „Wetbeginsel", dat gelegenheid is geboren geworden tot allerlei verwikkelingen bij nameting van ingehuurde gronden.

Even releveer ik hier, dat men in de nieuwe ordonnantie van 1918 het begrip „huurperceel" dan ook maar weder heeft laten schieten ?! - zie de officieele Regeerings toelichting - het „dwaalbegrip" heeft dus niet aan mijn kant, maar wel aan de andere kant bestaan; die blijkbaar niet heeft kunnen begrijpen dat de „orang tani" nu eenmaal geen gezworen landmeter is! Verder wordt gezegd „dat de deugdelijkheid van mijn bewijsmiddelen niet vooraf ernstig door mij op de proef zijn gesteld Igeworden". Dit is nu de reinste bureaucratische methode van critiek uitoefenen en ontzenuwen, die er bestaat

Sluiten