Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„moto „decentralisatie" veel meer wordt gecentraliseerd dan vroeger en men onvoldoend „timmerhout uitkoos voor inspecteurs? (Spa„tieering is van mij t. B.)

„Wij particulieren kunnen natuurlijk deze hoog gestelde vraag „niet beantwoorden; het past ook trouwens een fatsoetWijk particulier „in Indië niet, die vraag zelfs aan zich zelf te stellen — maar toch .. • „de wonderlijke zaken, die ons somtijds in dit wonderland ter oore „komen, doen ons denken ... En dat mogen wij ten minste, t e rwij 1 „het aan ambtenaren van het Rinnenlandsch „Bestuur officieel, zwart op wit verboden is (zeer „goed gezegd t. B.) alzoo denken staat ons vrij, zeggen is gevaarlijk en schrijven vooral in eene Courant, mag heelemaal niet! „Dat weten we. Laten we het er nu maar eens op wagen, want nu „wij vereerd worden met „overleg" moeten wij ons toch ook kun„nen uiten —en kan het niet mondeling, dan maar schriftelijk „en in een Courant!''

„Welnu, wij hebben van dat gehouden en te houden over„leg met den particuler sadja niet de geringste verwachting, „vooral niet, waar het overleg het water betreft Want waterWerken zijn zoo duur en de ingenieurs weten het altijd beter. „(Met deze laatste zienswijze kan ik mij niet geheel vereenigen „t. B.)

„Het is juist dat ellendige water dat overal en altijd de zaken „in de war stuurt, juist omdat het water zoo volgzaam is, dat „nu iedereen er telkens maar ten eigen voordeele over beschikt. „Het lijkt wel een .... ambtenaar! Het water toch heeft geen „zelfstandigheid, geen initiatief, het is al te volgzaam en te meegaand en daarom juist is het zoo bijzonder lastig in het gebruik, „want het zwijgt". (Zeer goed gedacht t. B.).

„Waterregelingen zijn er bij de vleet, bijna in ieder gewest een ; „maar het is juist het water zelf, dat zich nooit aan die papieren „regelingen stoort. Waterrechten bestaan er dan ook in Indië „niet — maar waterschappen onder een solidair verband van „menschen, die elkander steeds op dit gebied bestelen en bena„deelen, wil men nu gaan instellen. Daarvoor nu juist zouden „de directeur B. B. en de Inspecteur van agrarische zaken op reis „zijn geweest in de Vorstenlanden van hoofdplaats tot hoofd-

Sluiten