Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeg, ter verbetering van het bovenstaande: „Nimmer zou daarmede een bevredigende toestand kunnen worden verkregen" en voeg er thans nog aan toe: „Evenmin zal zulks het geval zijn met de nieuwe ordonnantie van 1918!"

Ja mijne Heeren van de bureaucratie ik spreek tot U als man van de practijk, die het onderwerp met groote voorliefde in de practijk tot in alle finesses persoonlijk en plaatselijk heeft onderzocht, die in een suikerstreek met 8 suikerondernemingen en met nog andere ondernemingen die ook gronden inhuurden, die daarnaast ook nog in andere suikerstreken en in andere streken met andere ondernemingen, die eveneens alle gronden inhuurden, met eigen oogen heeft aanschouwd, die met eigen oogen heeft gezien en meegemaakt, hoe in desa's met communaal grondbezit, de verdeeling der bouwgronden en de vorming van complexen voor riettuinen van de fabrieken plaats heeft. Een en ander, mijne Heeren, is in de archieven van Uw koninkrijk niet aanschouwbaar!

Ik weet, dat ook thans weder mijn welgemeende waarschuwing,

zonder resultaat zal blijven Maar, voorwaar, ik zeg

U de gevolgen zullen niet uitblijven!

De Regeering heeft dus thans erkend, dat de ordonnantie van 1900 niet deugde en onbruikbaar was. Hoe is het mogelijk! Zooals ik zeide, heb ik hetzelfde reeds in 1900 glashelder aangetoond ! maar wat beteekenen nu toch ook de beschouwingen van een Controleur bij het B. B.

Hoe durft hij het wagen aan de almachtige bureaucratie te vertellen, dat zij het mis heeft! Dat heerschap is „lastig", is... .

„onbetrouwbaar !" „bezit" „karakter-eigenschappen" moet

er zoo spoedig als mogelijk is, uitgezet worden!

De onbruikbaarheid der ordonnantie van 1900, de oorzaak der „toeneming van verwikkelingen en van de wrijving, gepaard met „de grondverhuur" móeten dan volgens vorengenoemde officieele Regeeringstoelichting geweten worden aan het „voorschottenstelsel". Gelukkig, dat men iets heeft kunnen vinden, hoe zou men anders eene herziening der ordonnantie, thans reeds de 3e editie, moeten verdedigen?

Sluiten