Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontzien, niet schromen, maar steeds op papier regelingen in elkaar te gooien, zoogenaamd in het belang van den kleinen man, maar die ten slotte blijk geven, dat belang niet in het minst te dienen, door mij worden gelijkgesteld met de door Salomo bedoelde „goddeloozen".

Aan het slot aan mijn artikel „theorie en practijk", in 1900 schreef ik: „Ik hoop met het schrijven van deze regels een goed werk te hebben verricht, zoowel in het direct belang van de bevolking, als indirect in dat van de industrie. Moge het door mij ontworpen plan verwezenlijkt worden. — Experto crede."

Nu, in 1918 eindig ik mijn artikel met den wensch, dat aan mijn geschrijf thans van Regeeringszijde wel aandacht moge worden geschonken. Wanneer intusschen de heeren van de bureaucratie niettemin weder blijven goedvinden, in hun ondoorgrondelijke wijsheid, met verpletterende overmacht te verklaren, dat de aarde stil staat, aan U mijne Heeren, daartoe de eer en de vrijheid, maar aan mij het recht om te blijven zeggen „e pur si muove".

TEN BRINK.

gep: Ass: Resident.

Bandoeng. September 1918.

Sluiten