Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage I.

THEORIE EN PRACTIJK.

EENE BESCHOUWING VAN DE GRONDHUURORDONNANTIE IN STAATSBLAD 1895 No. 247, ZOO ALS ZIJ GEWERKT HEEFT, HARE VERVANGING DOOR DIE VAN STAATSBLAD 1900 No. 240, HOE BEHOORDE ZIJ TE ZIJN ?

DOOR

TEN BRINK

Contr. B. B.

Overgedrukt uit het Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur, deel 21 afl. 5.

Sluiten