Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een deel van zijn grond, of soms zijn geheele grond geen padi en polowidjo voor hem oplevert; het voorschot, dat hij krijgt is groot, voor geld bezwijkt hij. Zoo wordt bijv. door menschen, die in geldgebrek zitten, hun geheele aandeel voor 5 (6}4) jaar ingebracht, en dit gebeurt zeer dikwijls, de ordonnantie laat immers verhuring toe, zoolang niet meer dan het '/3 der geheele uitgestrektheid tot eene dessa behoorende sawahs worden geoccupeerd; van V3 van ieders aandeel wordt niet gesproken.

Binnen de grenzen nu van dat '/s kan toch heel goed door meerdere personen hun geheele aandeel worden ingebracht. Zij willen gaarne geld in handen hebben, hetzij voor oogenblikkelijke behoefte om feest te vieren of anderszins. Gevolg is dat een ander, die ook nog gaarne een deel van zijn grond zou willen inbrengen, daartoe niet meer in staat is, daar het '/3 der beschikbare uitgestrektheid reeds bereikt is, het meerdere wordt door de commissie van onderzoek naar de vatbaarheid voor registratie geweigerd. Dit is meer dan eens gebeurd. Tot zoover de registratie. Nu past het desahoofd een enkele keer ook wel op, de grondhuurcommissie weet er immers van af. Meestal echter laat het desahoofd de beplanting oogluikend toe, als nl. de'persoon in kwestie toch al voorschot genoten heeft van de fabriek, het voorschot restitueeren is voor den Inlander niet mogelijk, dus dan maar afbetaling met grond. Aan het meer of minder' dan 'ï? wordt door den fabrikant wel eens niet gedacht, daarvoor moet de grondhuurcommissie zorgen.

Het resultaat is, dat de grond toch beplant wordt, waar blijft aldus de bepaling van het '/3? Controle van de zijde van het Bestuur is zooals reeds werd gezegd, vrij wel omogelijk, vooral in streken, waar de gronden nog niet kadastraal zijn opgemeten, aan welke basis moet men zich daarbij houden ?

De opmetingen van desahoofden verschillen, over groote uitgestrektheden genomen, met die van de werkelijkheid, zeer veel

De betrokken inbrenger zal verder wel zwijgen, het desahoofd eveneens, en voor de rest kraait er geen haan naar. Nu een en ander over de meerderjarige contracten. Een inlander heeft

Sluiten