Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijv. zijn geheele aandeel ingebracht in een 5 (ö^yjtttg contract, bijv. in Januari 1899.

De grond is eerst beplant geworden in Mei 1900. De registratie heeft bijv. plaats gehad in Februari 1899.

In Januari van dat jaar heeft hij dan de helft van den huurschat als voorschoot reeds genoten, in Februari d. v. de rest, de dubbeltjes zijn spoedig verteerd. In 1900 heeft hij in het geheel geen grond, hij neemt voorschot op 1901, in 1901 heeft hij weer geen grond, doch neemt voorschot op, op 1902. In 1902 blijft echter zijn grond nog geoccupeerd, hij neemt voorschot op 1903. In 1903 kan hij weer voorschot krijgen voor 1904, zijn grond blijft echter steeds geoccupeerd. In 1904 krijgt hij zijn laatste voorschot op 1905, hij heeft echter in 1904 eveneens weer geen grond. In 1905 heeft hij geen grond en geen geld. Bij eene verhuring voor 12 jaar wordt deze toestand uit den aard der zaak nog slechter. Door nood gedwongen is hij verplicht onmiddelijk weer een contract te sluiten, zoo gewenscht voor 5 (63^2) of meer jaar en misschien tegen nog lageren huurprijs dan vroeger.

Ook gebeurt het wel, dat een Inlander bijv. genegen is zijn grond voor één aanplant [18 maanden] in te brengen, hij krijgt voorloopig voorschot, bij het onderzoek voor de registratie blijkt dat hij evenwel te boek staat als gesloten hebbende een 5 (6X) jarig contract. Aanvankelijk van de zijde van dien Inlander, weigering om mee te verhuren ; het desahoofd beweert natuurlijk ook, dat hij oorspronkelijk een 5 (6>2 ) jarig contract sloot. Dit heeft echter voor de' grondhuurcommissie geen waarde; de man wordt uit het contract geschrapt, maar hem wordt al dadelijk door de andere partij verteld, dat hij zijn voorschot onmiddelijk zal hebben terug te betalen. De man neemt dit ook aan, hij gaat natuurlijk er op uit om geld te zoeken, gewoonlijk slaagt hij daarin niet. Een tijdje daarna wordt weder een contract ter registratie aangeboden voor 5 (6K) jaar, waarop de man wel meeverhuurt — is dit vrijwillige verhuring? Kan het bestaan van dezen toestand, den fabrikant, van zijn standpunt bekeken

Sluiten