Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben dan bij eene geregelde verplaatsing van den riet aanplant na ieder oogstjaar het volgende. Bijv.

In 1900, komt voor op:

A. suikerriet.

B. padi dalem + palawidja.

C. padi dalem + palawidja. In 1901.

B. suikerriet.

A. palawidja (Qctober-December).

C. padi dalem + palawidja. In 1902.

C. suikerriet.

A. padi dalem + palawidja.

B. palawidja (October-December). In 1903.

A. suikerriet.

O O O

B. padi dalem + palawidja.

C. palawidja (October-December). In 1904

B. suikerriet.

O O O

A. palawidja (October-December).

C. padi dalem + palawidja. In 1905.

C. suikerriet.

B. palawidja (October-December).

O O O

A. padi dalem + palawidja.

Hieruit blijkt duidelijk, dat de beplanting dan geregeld en met volgorde kan plaats hebben. Het complex A bijv. zal dan immers achtereenvolgens beplant zijn in:

1900 suikerriet (tot October 1901).

1901 palawidja (October-December 1901).

O O 'O

1902 padi dalem + palawidja. 1-903 suikerriet (tot October 1904).

1904 palawidja (October-December 1904).

1905 padi dalem + palawidja, dus geregeld, suikerriet ge-

Sluiten