Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cialepohhek heb ,k steeds heftig aangevallen het ophemelen van «en z.g. „vrnheid", die ten slotte niets anders is dan vrijheid om tekrepeeren. Oeconomisch zwakken moeten door den Staat b e schermd" worden, „mogen" of „kunnen" niet vrij "zijn Slechts doctrmaire blindheid van liberalen a la van Honten *) fcan de waarheid voorbij zien, dat men den kleinen ma„ door hem „vrij te maken, overlevert aan de grootste slavernij, die der geldwolven van de 20ste eeuw. Zeer terecht zegt de heêr ten Brink dat thans de Inlander tot verhuren*wordt gedingen door zijn .loerah", zeer tot zijn nadeel. Ten Br.nk wil den dwang doen uitgaan van de „Regeering" tot 's Inlanders „voordeel". Welke van de twee is de beste?

P. BROOSHOOFT.

Sluiten