Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de practijk van het schoolleven zoo heel vaak onbruikbaar is.

Na de verdieping van het eigen inzicht zoeke ieder voor eigen omstandigheden, eigen systeem.

Waarom wij indertijd het initiatief namen tot de uitgave van deze reeks? Wij schreven: „Waarom ?

Niet om ons onderwijs nog meer te vermethodieken dan het reeds is.

Niet om door velerlei minutieuse voorschriften het veilig paadje naar een illusoir doel af te bakenen.

Niet om onzen schoolarbeid te knechten onder het juk van een bepaald inzicht.

Onze nieuwe wet, wil zij leven krijgen en leven behouden, heeft mènschen noodig, menschen die zich zelf willen zijn, en dat durven en kunnen.

Allereerst is hiertoe noodig zelfbezinning en zelfverdieping: een werk van verstand en hart.

Ook van het verstand.

En geen beter middel daartoe, dan een toetsen van eigen weten en eigen meenen aan dat van menschen, die veel gewerkt en veel gedacht hebben, die vaak ontmoedigd waren en ontevreden; niet in de allereerste plaats over hinderlijke bijomstandigheden — over die óók — maar .... meest over zich zelf; — die te dieper groeven om het goud te vinden.

Zelfgenoegzaamheid zal — naar we hopen — in deze reeks geschriften niet te vinden zijn.

Maar ook de belijning van het overdachte mag niet achterwege blijven.

Geen blad is volmaakt gelijk aan het ander: nervatuur ontbreekt nooit. Symmetrie en cliché is alleen voor techniek van waarde. In massa-productie van massaartikels vinden zij bevrediging. Maar.... de ziel is er

Sluiten