Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. OPMERKINGEN.

We plaatsen als proeve een rooster voor 6 leerjaren. Wie in een tweemansschool of een driemansschool een zevende leerjaar invoert, geven wij den raad dezelfde urenindeeling als voor het zesde leerjaar te volgen, want dan kan hij ad libitum daar erbij geven, wat z. i. noodig is. Het zevende leerjaar moet immers tóch geven een grondige herhaling en geen uitbreiding der leerstof!

Tevens hebben wij er bijgevoegd van de eerste drie leerjaren der tweemansschool één rooster, geheel uitgewerkt. Waarom? Wel, men treft het meestal in eenkleine school tot „hulppersoneel" te krijgen onderwijzers of onderwijzeressen, die pas examen hebben gedaan en wier handen in zulk een school — ook wel aan een groote! — soms geheel verkeerd staan. Men moet dan beginnen met alles nauwkeurig voor te schrijven, zal er iets van het werk terecht komen; ontpopt zich de nieuw aangekomene als een met de onderwijsgave toebedeeld, al spoedig zal die zoo slagvaardig zijn, dat de eigenlijke uitwerking aan haar of hem kan overgelaten worden, met dien verstande, dat het hoofdbeginsel van de algemeene lesrooster bewaard blijft.

Toelichting hebben deze roosters voor ervaren schoolmannen niet meer noodig. Lezen s, kan zijn Lezen, stil en ook Lezen, schriftelijk. Lezen, stil zal vooral in de hoogere klassen een uitstekende, waarlijk vormende bezigheid zijn; in de laagste kan het teekenen van letters of woordjes daarvoor in de plaats gesteld worden. Ook de letters van Montessori kunnen hier dienen.

Onze manier is niet de eenig mogelijke. J. A. Slempkes en H. Werkman gaven ook voorbeelden van inrichting der roosters. Den belangstellenden lezer zij naar hun werken verwezen.

Natuurlijk komt op een Christelijke school de Bijbelsche

Sluiten