Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken de lesuren voor lezen in de hoogere klassen tot ontepannings-oogenblikken voor leerlingen en onderwijzer.

Het vaardigheidsvak Schrijven is volgens onzen leergang na het derde leerjaar eigenlijk beëindigd. Daarom wordt in de eerste drie leerjaren daaraan veel tijd ten koste gelegd, maar later minder: alleen nog om het schoonschrift te onderhouden en met rond- en sierschrift de ambitie er voor te bewaren.

De uren voor de overige vakken nopen evenmin tot nadere bespreking; alleen zij nog opgemerkt omtrent het vak Kerk- en Zendingsgeschiedenis <— Vs uur — dat veel uit deze vakken reeds bij Aardrijkskunde en Vaderlandsche geschiedenis ter sprake komt. Dit Va uur is dan ook uitsluitend bedoeld als aanvulling, ter systematiseering en wordt ook wel gebruikt om een les over een onderwerp uit die vakken te lezen.

De aandachtige lezer zal hebben bemerkt, dat feitelijk, ondanks de officieel-langere rooster-uren voor één vak, op de tweemansschool meer afwisseling is dan op een groote en daardoor de vermoeidheid der leerlingen er na de lessen ook minder groot is.

Wel zij hier nog gezegd, dat vooral de eerste twee klassen best met de helft der schooluren van thans zouden kunnen volstaan, doch, tenzij een rijkswet in dezen leidend optreedt, is het den onderwijzer op het platteland vooral niet geraden dit zelf in te voeren, hij zou het vertrouwen in zijn ijver en toewijding bij de bevolking verbeuren. Misschien dat — in 1912 werd het al door ons gepropageerd — nu de decennia der bezuiniging zijn aangebroken, men ook eens de leerstof en de lesuren wil bezuinigen, en indien officieel de scholen de vrijheid verkregen minder schooluren op den rooster te plaatsen voor verschillende klassen, zou een meer onderwijs- en opvoedkundige indeeling der uren kunnen plaatshebben, en .... het onderwijs er o.i. niet op verslechteren.

Sluiten