Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Rooster van lesuren van een school met

5 leerkrachten te Soest, Schoolstraat 57.

Uren. [ Eerste klasse. | Uren. | Tweede klasse, | Uren. | Derde klasse. |

MAANDAG.

9—9% I Ned. taal.

—10% Rekenen.

—11 Schrijven.

— 11% Lezen.

1 —11/2 Kenn. der nat.

—2% Lezen.

i—3 Zingen.

—4 Nutt. handw.

Aantal lesuren 5%.

9—9% Ned. taal.

—10V2 Rekenen.

—11 Schrijven.

—II8/* Lezen.

1— 1112 Kenn. der nat.

—2% Lezen.

—3 Zingen.

—4 Nutt. handw.

Aantal lesuren 53/4.

9-91/2 I Ned. taal.

—IO1/2 Rekenen.

— 11 Lezen.

—11%I Schrijven. 1-1% Ned. taal.

—2% Lezen.

—3 Teekenen.

—4 Nutt. handw.

Aantal lesuren 5%.

DINSDAG.

9—9% I Bijb. gesch.

— 10% Lezen.

—11 Schrijven.

—11% Rekenen. 1 — 1% I Schrijven.

—2% I Lezen.

—3 Ned. taal.

Aantal lesuren 4%.

9—9% Bijb. gesch.

— IOV2 Lezen.

1—11 Schrijven.

.—11 % Rekenen.

1—P/2 Schrijven.

.—2% Rekenen.

—3 Ned. taal.

Aantal lesuren 4%.

9—9% Bijb. gesch.

— 10% Rekenen.

—11 Schrijven.

1—11% Vad. gesch.

1—P/2 Schrijven.

—2% Lezen.

—3 Zingen.

Aantal lesuren 4%.

WOENSDAG.

9—9% Bijb. gesch.

— IO1/2 Rekenen.

—11 Schrijven.

—11% Lezen.'

1—1% Teekenen.

—2 Lezen.

Aantal lesuren 3%.

9—9V2 I Bijb. gesch.

— 10% Rekenen.

— 11 Ned. taal. —11% Ned. taal.

1 — 1% Teekenen. —2 Lezen.

Aantal lesuren 3%.

9—9% Bijb. gesch.

—10% Rekenen.

—11 Lezen.

— 11% Ned. taal.

1—2 Teekenen.

Aantal lesuren 3%.

DONDERDAG.

9—9% Bijb. gesch.

— 10% Lezen.

— 111/4 Schrijven. —11% Rekenen.

1—1% Kenn. der nat.

—2 Ned. taal.

—21/2 Rekenen.

—3 Zingen.

—4 Nutt. handw.

Aantal lesuren 5%.

9—9% I Bijb. gesch.

— 10% Lezen, —11% Rekenen.

— 11% Schrijven.

1—P/2 Kenn. der nat.

—2 Ned. taal.

—2% Ned. taal.

—3 Zingen.

—4 Nutt. handw.

Aantal lesuren 5%.

9—9% Bijb. gesch.

—10% Rekenen.

—11 Schrijven.

—11% Lezen.

1 — 1 % Kenn. der nat.

—2% Ned. taal.

1—3 Lezen.

—4 Nutt. handw.

Aantal lesuren 5%.

VRIJDAG.

9—9% I Bijb. gesch.

—10 Lezen.

—10% Schrijven.

— 11 % Rekenen.

—11% Ned. taal.

1 — 1 % Schrijven.

—2 Lezen.

—3 Teekenen.

9—9% I Bijb. gesch.

— 10 Schrijven.

— 10% I Lezen.

—11% I Ned. taal. —11% Rekenen. 1'—P/2 Rekenen. —2 Schrijven. —3 Teekenen.

9—9% I Bijb. gesch.

—10 Rekenen.

— 10% Ned. taal. —11% Lezen.

— 11% Vad. gesch. 1 —P/2 Aardrijksk.

—2% Schrijven.

—3 Zingen.

I Aantal lesuren 4%. | Aantal lesuren 4%. | Aantal lesuren 4%.

Zaterd.

Vacantie. Vacantie. Vacantie.

! I Uren. I Vierde klasse. I Uren. I Viifde klasse. I Uren. I ZpsHp lrla«P

j 9—9% Ned. taal.

—10% Rekenen.

—11 Ned. taal.

—11% Lezen.

1—1% Aardrijksk.

—2% Schrijven.

—3 Teekenen.

Aantal lesuren 4%.

9—10 I Ned. taal.

—11 Rekenen.

— 11% Ned. taal.

1—1% Lezen.

—2% Aardrijksk.

—3 Schrijven.

Aantal lesuren 4%.

9—10 Ned. taal.

—11 Rekenen.

-11% Ned. taal.

1 — 1% Lezen.

—2% Aardrijksk.

—3 Schrijven.

Aantal lesuren 4%.

9—9% Bijb. gesch.

—10% Rekenen.

— 11 Schrijven.

— 11% Vad. gesch. 1 — P/g Aardrijksk.

-2V4 Ned. taal.

—3 Zingen.

—4 Nutt. handw.

Aantal lesuren 5%.

9—9% Bijb. gesch.

— 10% Rekenen.

,—11% Vad. gesch.

1 — 1% Lezen.

—2% Kenn. der nat.

—3 Zingen.

—4 Nutt. handw.

Aantal lesuren 5%.

9—9% I Bijb. gesch.

—10% Rekenen.

— 11% Vad. gesch.

1—1% Lezen.

—2% 1 Kenn. der nat.

—3 Zingen.

—4 Nutt. handw.

Aantal lesuren 5%.

9—9% I Bijb. gesch. —10% Rekenen. —11 Schrijven. —11% Lezen.

1— 2 Teekenen.

2— 3% Nutt. handw.

Aantal lesuren 5%.

9—98/4 [ Bijb. gesch.

—10% Rekenen.

— 11% Ned. taal. 1 — 1% Teekenen.

—2 Kerk en zend.

—3% Nutt. handw.

Aantal lesuren 5%.

9—9% I Bijb. gesch.

—10% Rekenen.

—11% Ned. taal. 1 — 1% Teekenen.

—2 Kerk en zend.

—3% Nutt. handw.

Aantal lesuren 5%.

9—9% I Bijb. gesch.

—10% Rekenen.

— 11 Lezen.

— 11% Schrijven.

1 —13/4 Kenn. der nat.

-21/2 Ned. taal.

—3 Ned. taal.

Aantal lesuren 4%.

9—9% Bijb. gesch.

— 10% Rekenen.

— 11% Ned. taal. 1—2 Aardrijksk.

—3 Teekenen.

Aantal lesuren 43/4.

9—93/4 Bijb. gesch.

—103/4 Rekenen.

— II3/4 Ned. taal.

1—2 Aardrijksk.

—3 Teekenen.

Aantal lesuren 4%.

9—9% Bijb. gesch.

— 10 Rekenen. ' —10% Lezen.

-11% Ned. taal.

— 113/^ Vad. gesch. 1—P/2 Schrijven.

—2% Lezen.

—3 Zingen.

Aantal lesuren 43/4.

9—10 Lezen.

— 10% Ned. taal.

— Ui/4 I Vad. gesch. —11% Lezen.

1 — 1% Kenn. der nat.

—2 Schrijven.

—3 Zingen.

Aantal lesuren 43/4.

9—10 Lezen.

— 10% Ned. taal.

— IP/4 Vad. gesch. —118/4 Aardrijksk.

1 — 13/4 Kenn. der nat.

—2% Lezen.

—3 Zingen.

Aantal lesuren 43/4.

Vacantie. Vacantie. Vacantie.

Sluiten