Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Rooster van lesuren van de Prins Willemachool, Hendrik van Deventerstraat 4, *s Gravenhage.

"™™*" " '"""""m—mm muiiiiiiu. i n i n li ■"■ ' "T"*" ""™*™™1 "' | 11 ■■' - i ■ ~ i Ml nj| ^ juni— i

Uren. j Eerste klasse A. Uren. Eerste klasse B. Uren. Tweede klasse A. Uren. ! Tweede klasse B. Uren. Derde klasse A. Uren. Derde klasse B. Uren. j Vierde klasse A. I Uren. ; Vierde klasse B. I Uren Vijfde klasse I „ ; Zesde klasse I „ | Zevende klasse — — —. I * A pn R I A on R I uren. A _,

MAANDAG.

9—9% Bijb. gesch.

9s/4—10% Rekenen.

IOVjj—11V4 Lezen.

11%—12 Schrijven.

1 %— 21/4 Lezen.

2' .—3 Handteekenen.

3—31/2 Zingen.

9-93/4 Bijb gesch

98/4—101/2 Schrijven.

10i/2—lli/4 Rekenen.

IIV4-I2 Lezen.

11/2-21/4 Ned. taal.

21/4—3 Teekenen.

3—31/2 Vr. en Ordeoef.

9- 93/4 Bijb. gesch.

93/4—101/3 Rekenen.

IOV2—III/4 Lezen.

Hl/4—12 Schrijven.

II/2—21/4 Ned taal.

21/4—3 Rekenen.

3—31/2 Zingen.

9—93/4 Biib' 9esch-

93/4—10i/2 Rekenen.

IOV2-11% Lezen.

IIV4—I2 Schrijven.

IV2—21/4 Ned. taal.

2V4—3 Teekenen.

3—31/2 Lezen.

9—93/4 Bijb. gesch.

93/4—10i/2 Rekenen.

10i/2-lli/4 Lezen.

IIV4—I2 Schrijven.

II/2—21/4 Aardrijksk.

21/4—3 Ned. taal.

3—31/2 Zingen.

9—93/4 Bijb. gesch.

93/4—10i/9 Rekenen.

IOV2-HI/4 Lezen.

UV4—12 Schrijven.

1V2—21/4 Rekenen.

21/4—3 Lezen,

3—31/2 Teekenen.

9-93/4 Bijb. gesch.

93/4—IOI/2 Rekenen.

IOI/2—III/4 Lezen.

111/4—12 Vad. gesch.

n, , m. Schrijven.

ll*-*U J. Vr.enO.oef.

21/4—3 Rekenen.

3—3% Zingen.

9—93/4 Bijb. gesch.

93/4—101/3 Rekenen.

10i/2-lli/4 Lezen.

111/4—12 Aardrijksk.

lVa-21/* M. Schrijven.

u n j Vr.enO.oef.

21/4—3 Rekenen.

3—3i/2 Zingen.

9-93/4 Bijb. gesch.

98/4— IOV2 Rekenen.

101/2—11% Lezen.

111/4-12 Ned. taal.

IV2-21/4 Vad. gesch.

2%—3 Teekenen.

3—3i/2 Schrijven.

9—93/4 Bijb. gesch.

93/4-IOV2 Rekenen.

IOI/2—III/4 Ned. taal.

111/4—12 Aardrijksk.

11/2-21/4 Vad. gesch.

21/4—3 Lezen.

3—31/2 Ned. taal.

9—93/4 Bijb. gesch.

9%-IOV2 Rekenen.

10i/2-lli/4 Lezen.

111/4-12 Fransch.

IV2-21/4 Vad. gesch.

21/4—3 Ned. taal.

3—31/2 Rekenen.

DINSDAG.

9-93/4 Bijb. gesch.

93)4—10i/2 Rekenen.

10%—IP/4 Schrijven.

Hi/4—12 Lezen.

IV2—2V4 Rekenen.

21/4—3 Schrijven.

3—31/2 Vr. en Ordeoef.

9—9% Bijb. gesch.

93/4-IOI/2 Rekenen.

L0i/2—lli/4 Lezen.

li/4—12 Schrijven.

IV2—21/4 Rekenen.

21/4-3 Lezen.

3—31/2 Zingen.

9-93/4 Bijb. gesch.

93/4—10i/2 Rekenen.

lli/2—lli/4 Schrijven.

IOV4—I2 Lezen.

II/2—21/4 Ned. taal,

21/4—3 Teekenen.

3—31/2 Rekenen.

I . .

9~98/4 Bijb. gesch.

98/4-IOV2 Rekenen.

101/2-11% Lezen.

11%—12 Schrijven.

1%—21/4 Ned. taal.

2%—3 Rekenen.

3—3i/2 Zingen.

. I _

9—93/4 ! Bijb. gesch. 93/4—IOV2 Rekenen, ini' 111/ M. Schrijven. lü/a—11% . Vr.enO.oef. 111/4—12 Ned. taal.

!%—2% Rekenen. 21/4—3 Lezen. 3- 31/2 Teekenen.

1

9-9% Bijb. gesch.

93/4~10i/2 Rekenen.

10%—Ui/, J- Vr.enO.oef.

'2 u m. Schrijven.

U%-12 Ned. taal.

l%-2% Vad. gesch. 2%~3 Ned. taal. 3—3% Zingen.

9—98/4 Bijb. gesch.

93/4—101/3 Rekenen.

10i/2—lli/4 Ned. taal.

H%—12 Lezen.

1%—2% Ned. taal.

21/4—3 Schrijven.

3 ~ 31/2 Teekenen.

—■ 12—-> 12 iiauuwemai.

9 -98/4 Bijb. gesch.

93/4-IOI/2 Rekenen.

101/2-11% Ned. taal.

11%-12 Lezen.

I1/2-21/4 Ned. taal.

21/4—3 Schrijven.

3—31/2 Teekenen.

l_

9—93/4 Bijb. gesch. 9%-IOV2 Rekenen. IOI/2-III/4 Lezen. 11%—12 Ned. taal.

11/2—2% Aardrijksk.

91/ -x m. Schrijven.

^U~5 J. Vr.enO.oef.

3-31/2 Rekenen.

3%—51/2 Nutt. handw.

9—93/4 Bijb. gesch.

93/4-IOV2 Ned. taal.

10%—11% Lezen.

111/ 19 J. Rekenen.

u {* 11 m. Vr. en O.oef.

1 — 2 m. Nutt. handw.

lVa-2 J. Vr.enO.oef.

2—28/4 Rekenen.

28/4—31/2 Teekenen.

9—98/4 Bijb. gesch.

93/4-IOV2 Ned. taal.

10i/2-lli/4 Lezen.

II1/,—12 J' Rekenen.

11 /* " m. Vr. en O.oef.

11/ 9 m. Teekenen.

1 h 1 J. Vr. en O.oef.

2—28/4 Aardrijksk.

23/.-31/0 Rekenen.

VOENSDAG. I

9-93/4 Lezen.

93/4—IOV2 Rekenen.

IOI/2-III/4 Schrijven.

IIV4-I2 Ned. taal.

9—93/4 Rekenen.

93/4-101/2 Lezen.

101/2-11% Ned. taal.

11%—12 Schrijven.

9-93/4 Ned. taal.

93/4—IOI/4 Schrijven.

IOI/4—II J. Vr.enO.oef.

10— 11 M. Nutt. handw.

11— 12 Lezen.

9-9% Ned. taal.

93/4-IOV2 Lezen.

10%—11% Schrijven.

11%—12 J. Vr.enO.oef.

11—12 M. Nutt. handw.

9—93/4 Vad. gesch.

9s/4—10i/o Rekenen.

IOV2—HI/4 Ned. taal.

IIV4—12 Kenn. d. natuur.

9-93/4 Aardrijksk.

9%-10% Rekenen.

101/2—11% Kenn. d. natuur.

UV4—I2 Ned. taal.

12—2 Handwerken.

9-93/4 Aardrijksk.

9%-10% Rekenen.

10i;2-ll% Ned. taal.

11%—12 Kenn. der nat.

9-9% Vad. gesch.

93/4-IOV2 Rekenen.

101/2-11% Kenn. der nat.

Hi/4-12 Ned. taal.

9—93/4 Kenn. der nat.

93/4—10i/2 Rekenen.

101/2-11% Ned. taal.

11%-12 Zingen.

9-93/4 Kenn. der nat.

93/4—IOI/2 Rekenen.

10%-11% Ned. taal.

111/4—12 Zingen.

■x 4 ï-i„ 1..—1

8%~9% m. Handwerken.

9-9% J. Teekenen.

9%—10i/2 Rekenen.

101/2-11% Ned. taal.

11%—12 Zingen.

n 1 t t 1 _ 1

DONDERDAG. I \

9—93/4 Bijb. gesch_

93/4—10i/o Rekenen.

IOI/2—III/4 Lezen.

Ui/4—12 Schrijven.

IV2—21/4 Lezen.

21/4—3 Handteekenen.

3—31/2 Zingen.

9-93/4 Bijb. gesch.

93/4-IO1/2 Schrijven.

IO1/2-III/4 Rekenen.

111/4-12 Lezen.

1%—2v4 Lezen.

21/4—3 Teekenen.

3—3% Vr. en Ordeoef.

9—93/4 Bijb. gesch.

93/4-IOI/2 Rekenen.

IOV2-HI/4 Lezen.

llx/i— 12 Schrijven.

IV2—21/4 Ned. taal.

21/4—3 Rekenen.

3—3% Lezen.

9-93/4 Bijb. gesch.

93/4-101/3 Rekenen.

IOV2-III/4 Lezen.

11%—12 Schrijven.

l%-2% Ned. taal.

2V4—3 Teekenen.

3-3% Rekenen.

9-93/4 Bijb. gesch.

93/4-10% Rekenen.

10%—11% Lezen.

IIV4—I2 Schrijven.

1%—21/4 Aardrijksk.

21/4—3 ' Ned. taal.

3—31/2 Zingen.

9-93/4 Bijb. gesch.

93/4-10% Rekenen.

IOV2-HI/4 Lezen.

11 %— 12 Schrijven.

l%-2% Ned. taal.

2V4-23/4 Teekenen.

2%-3% Lezen.

1

9-93/4 Bijb. gesch.

9%-10i/„ Rekenen.

10%—lli/4 Lezen.

11%-12 Vad. gesch.

II/2-21/4 Ned. taal.

21/4 — 3 Schrijven.

3—31/2 Zingen.

31/2—51/2 Handwerken.

9-9% Bijb. gesch.

9%-10i/2 Rekenen.

IOI/2-HV4 Ned. taal.

11%—12 Aardrijksk.

11/2-2% Ned. taal.

21/4—3 Schrijven.

3-31/2 Rekenen.

, 1

9-98/4 Bijb. gesch.

93/4-10i/2 Rekenen.

IO1/2-III/4 Lezen.

IIV4-I2 Ned. taal.

!%—2% Vad. gesch. 2i/4—3 Ned. taal. 3—31/2 Schrijven.

9—93/4 Bijb. gesch.

98/4—10Va Rekenen.

IOI/0—HV4 Lezen.

III/4—I2 Ned. taal.

l%-2% Vad. gesch.

2i/2-3i/2 Ned. taal.

—j 1 leuuweiKen.

9—93/4 Bijb. gesch.

93/4-10i/2 Rekenen.

IOV2—HI/4 Ned. taal.

11%—12 Aardrijksk.

IV2-21/4 Vad. gesch.

21/4—3 Ned. taal.

3—31/2 Rekenen.

VRIJDAG. I

9—93/4 Bijb. gesch.

93/4-10% Rekenen.

10i/2—lli/4 Lezen.

11%-12 Schrijven.

1%—2% Rekenen.

2i/4—28/4 Vr. en Ordeoef.

23/4—31/2 Ned. taal.

9-93/4 Bijb. gesch.

93/4—IO1/2 Schrijven.

101/2-11% Rekenen.

111/4—12 Lezen.

II/2—21/4 Ned. taal.

2%-23/4 Zingen.

23/4-31/2 Rekenen.

9-98/4 Bijb. gesch.

93/4-IOI/2 Schrijven.

IOV2-HI/4 Lezen.

111/4—12 Rekenen.

1%—2% Ned. taal.

21/4—3 Teekenen.

3—31/2 Lezen.

9-9% Bijb. gesch.

93/4—IOI/2 Rekenen.

1°%-H% Lezen.

11%—12 Schrijven.

l%-2% Ned. taal.

2V4—3 Rekenen.

3—3% Zingen.

9—93/4 Bijb. gesch.

93/4—101/2 Rekenen.

101/—111/ J- Schriiven-

W/2-11% M. Vr.enO.oef.

11%—12 Lezen.

1%—2% Ned. taal.

2%—2s/4 Teekenen.

2%—31/2 Rekenen.

9-93/4 Bijb. gesch.

9%-10% Rekenen.

10i/o— 1IV, I- Schrijven.

lv 2 /* M. Vr.enO.oef.

11%-12 Ned. taal.

IV2—21/4 Vad. gesch.

21/4-3 Ned. taal.

3—31/2 Zingen.

9-9% Bijb. gesch.

93/4-10% Rekenen.

10%—lli/4 Ned. taal.

Hi/4—12 Lezen.

11/ w J- Schrijven.

1 /2~2 h M. Vr. en O.oef.

2i/4—2S/4 Teekenen.

23/ —31 Rekenen.

9-9% Bijb. gesch.

93/4-10% Rekenen.

10%—11% Ned. taal. Hi/4-12 I Lezen.

11/ J- Schrijven.

1 '2 *k M- vr. en O.oef.

21/4—3 Teekenen.

3—3i/o Zinaen.

1

9-9% Bijb. gésch.

9%—10% Rekenen.

10%-11% Lezen.

11%—12 Ned. taal.

1%—2% Teekenen.

2%—2% Rekenen.

23/,— 3IL I- Schrijven.

'* j '2 m. Vr. en O.ncf.

8%-9% m. Handw.

9-9% J. Vr.enO.oef

9%-l0% Rekenen.

10%—11% Aardrijksk.

11%-12 Ned. taal.

P/2—2% Lezen.

21/4-23/4 Rekenen.

731 VL T»01ro.n»r>

q q1( m. Teekenen.

* *'2 J. Vr.enO.oef.

9%-10% Kenn. der nat.

10%-11% Ned. taal.

11%—12 Vad. gesch.

11/2-21/4 Lezen.

2%—3 Rekenen.

■X 11/ Tvl^J i 1

ZATERDAG.

9-93/4 Rekenen.

98/4—IOI/2 Lezen.

IOI/2—HI/4 Schrijven.

Hi/4—12 Ned. taal.

9-93/4 Rekenen.

9%-IOI/2 Ned. taal.

10%—lli/4 Schrijven

UI/4—I2 Lezen.

9-93/4 Rekenen.

93/4-IOI/2 Schrijven.

IOI/2—HI/4 Ned. taal.

IIV4-I2 L Lfzen.

'* M. Vr. en O.oef

9-98/4 Rekenen.

9%-10% Schrijven.

lOi/a—lli/; Ned. taal.

1U/—l? J. Lezen.

li 12 M Vr.enO.oef.

9—93/4 Vad. gesch.

93/4—IOV2 Rekenen.

101/2—11% Schrijven.

Hi/4—12 Lezen.

12—2 Handwerken.

1__

9—93/4 Aardrijksk. 93/4-10i/2 Rekenen. 10 /2-11% Schrijven. H%-12 Lezen.

9_93/4 Aardrijksk.

9s/4—10% Rekenen.

10%—11% Ned. taal.

11%—12 Lezen.

9-9% Vad. gesch.

9%-10% Rekenen.

11%—11% Ned. taal.

11%-12 Lezen.

I

9-9% Aardrijksk.

98/4-10% Rekenen.

101/2—11% Ned. taal.

11%—12 Zingen.

9-9% Bijb. gesch.

9%—10i/2 Rekenen.

10%-11% Aardrijksk.

11%—12 Zingen.

9-9% Fransch.

9%—10i/2 Rekenen.

10%-11% Aardrijksk.

lil/,-12 J- Teekenen.

11 '* 1z m. Handwerken.

Sluiten