Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is voor het onderwijs een voordeel, voor de kinderen geen bezwaar. De aard van het werk is zoo anders dan het gewone schoolwerk, dat de kinderen het geen bezwaar vinden en ... de ouders evenmin; te meer waar een behoorlijke pauze gegeven wordt.

In de lagere klassen wordt ongeveer half elf even gestopt, en bij goed weer buiten uitgeblazen. De hoogere klassen mogen ook stoppen, maar blijven binnen.

Als rudimenten van de oude u. t o.-scholen zijn de 2 X % uur Fransch achtergebleven in 't Vilde leerjaar.

De halfuurslessen voor Taal zijn vooral bestemd voor korte dictée's, vooral woorddictees; die voor Rekenen voor cijferen.

„Aanschouwingsonderwijs" is in de lagere klassen ondergebracht bij Nederlandsche taal. Onze wet kent geen vak „plaatvertellen" of zoo. Welnu, Nederlandsche taal omvat véél, óók dat.

Ik geloof niet, dat veel opmerkingen meer noodig zijn. De rooster spreke verder voor zich zelf.

Den Haag. J. L.

Sluiten