Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maandag.

Dinsdag.

Woensdag

Donderdag.

Zaterdag. Vrijdag.

Klas L Klas II. i

9—9% Bijb. gesch. 9—9% Bijb. gesch.

—10% Fransch —10% Fransch

— H1/* Ned. taal —11% Wiskunde

—12 Natuurkennis —12 Ned. taal

2—3 Wiskunde 2—2% Natuurkennis

—3% Lezen —3% Engelsch

xii ƒ Handw. m.

-4% Handelskennis -4% j Rekenen j.

9-9%il -10% | -ll1/* I -12 D

2-2% I

-4% 3

9—9% Bijb. gesch. —10% Fransch*) —11% Rekenen —12 Aardrijkskunde 2_2% Fransch —3% Vad. gesch. ... I ( Handw. m.

'2 \ Rekenen j.

9—9% Bijb. gesch.

—10% Duitsch

—11 % Teekenen

— 12 Aardrijkskunde

2—2% Fransch

—3% Lezen

—'4% Rekenen

9-9% — 10% -11% —12

2-2% -3%

-4%

9—9% Bijb. gesch.

— 10% Fransch

— 11 % Teekenen —12 Zang

9—9% Bijb. gesch.

—10% Fransch

—11% Ned. taal

— 12 Natuurkennis 2—3 Wiskunde

—3% Lezen

—4% Handelskennis

9—9% Bijb. gesch.

—10% Duitsch

—11% Vad. gesch.

— 12 Schrijven

9—9% Bijb. gesch.

— 10% Fransch —11% Wiskunde —12 Ned. taal

2—2% I Natuurkennis

—3% Engelsch

.,, ƒ Handw. m.

'* \ Rekenen j.

9-9% -10% -11% I -12

9—9% -10% -11% -12

2-2% -3%

-4%

l

9—9% Bijb. gesch.

— 10% Fransch

— 11% Rekenen

— 12 Aardrijkskunde 2—2% Fransch x)

—3% Vad. gesch.

... / Handw. m.

—* '* \ Rekenen j.

9—9% Bijb. gesch.

— 10% Fransch

— 11% Duitsch

— 12 Aardrijkskunde 2—2% Engelsch

—3% Lezen

—4% Rekenen

9-9% -10% -11% -12

2-2% -3%

-4%

9—9% Algem. gesch.

— 10% Fransch

—11% Schrijven

—12 Dictee

9—9% Algem. gesch.

—10% Rekenen

—11% Zang

— 12 Dictee

9-9% — 10% -11% —12

Lias III.

Bijb. gesch.

Rekenen

Duitsch

Fransch

Lezen

Wiskunde j Handw. «n. \ Rekenen J.

Bijb. gesch.

Ned. taal

Teekenen

Natuurkennis

Aardrijkskunde

Duitsch

Engelsch

Bijb. gesch. Rekenen Vad. gesch. Schrijven

Bijb. gesch.

Rekenen

Duitsch

Fransch

Lezen

Wiskunde I ƒ Handw. m. I \ Rekenen j.

Bijb. gesch.

Ned. taal

Fransch

Natuurkunde

Wiskunde

Aardrijkskunde

Engelsch

Algem. gesch. I Engelsch

Zang I Dictee

8. Rooster van lesuren voor de Ger. u. 1. o.-school -

Lopschool - te Zeist, Fransen van de Putte4aan.

■ Klas

Vakken. l I 2 I 3

Bijb. geschiedenis

Lezen

Schrijven

Rekenen . . . • j.

. . . m.

Ned. taal

Vad. geschiedenis . . Aardrijkskunde . . • Natuurkunde . • •

Zang

Teekenen

Handwerken. . • •

2% '

1%

%

4

2

2% 1% 1% 1%

%

1

2

2% 1%

% !

4% I 2% 2% 1

1% 1% %

1

2

2%

1%

% 4% 2% 2% 1

1%

j 1%

1

2

Samen . . • • 15ll*

Fransch ..... 6

Duitsch . • • • m

Engelsch ~~'

Wiskunde .... 2

Handelskennis ... 1%

Alg. geschiedenis . . ƒ*

15 |

I 3 2%

2%

2

%

14%

2% 2%

! 2% | 2%

%

Totaal .... 28 | 28 | 28

Na een half jaar wordt dit Duitsch in plaats van Fransch.

Opmerking.

In de eerste klasse zitten leerlingen uit de 6de klasse gewone lagere school. Dit is dus een zuivere u.l.o.-

klas. „ o i

In 2 en 3 zitten leerlingen, uit 7 en 8 van de vroegere 9-klassige m.u.l.o.-school gekomen.

De rooster van klas 2 en 3 zal er dus in de volgende jaren anders moeten uitzien.

Sluiten