Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11.

De Entente.

De „Entente" is een Bond van moderne staten, die met alle hun ten dienste staande middelen, aan de laatste, nog op het ouwerwetsch Gezagsbeginsel gegronde rijken een Vojksregeering wenschen te schenken.

Door de Entente hoopt de Organisatie tot invoering harer cultuur-idéalen over te gaan. Zij wil zijn de belichaming en de trouwe uitdrukking van het nieuw geboren rechtsbewustzijn der menschheid, zoover deze van de christelijke beschaving niet meer gediend is.

De voornaamste bewerker van dezen Bond was Eduard VII, Koning van Engeland, die, ongerust over de toekomst van het Britsche Rijk en zijn handel, de diverse democratische landen in April 1904 daartoe deed besluiten. Hij werd daarin trouw bijgestaan door zijn broeder, den hertog van Connaught, die, als grootmeester der Engelsche Organisatie, daartoe over meer dan twee millioen invloedrijke mannen en vrouwen in het wereld-cultiveerings-korps beschikken kon.

Eduard VII wordt tot belooning van zijn Entente-meesterstuk als een der beroemdste Vrijmetselaren door de organen der Organisatie gehuldigd. Het schijnt dat hij zich deze opdracht heeft doen geven door het internationaal maconniek Congres van Parijs, dat nu< eens, in tegenstelling met de vorige onvruchtbaar gebleven Congressen, krachtig de hand aan de ploeg zou slaan om de wereld-republiek te vestigen. Het blijft questueus of de opdracht aan Eduard van het. Congres kwam of de opdracht aan het Congres

Sluiten