Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

In des lieven vredes naam.

Euphemistisch gaf de Organisatie aan de uitvoering der verbintenis Entente VU den naam van pacifistische beweging^

Alles wat leeft en streeft voor Recht, Vrijheid, Humanisme, Volkerverbroedering, Beschaving, leeft en streeft ook voor den Wereldvrede. Doch zoolang de Centrale Keizerstaten met hun Militairisme, hun barbaarsche ouwerwetsche beschaving, hun volksdwingelandij als stekelvarkens van alle zijden hun pinnen uitsteken naar de dragers van de ware cultuur, is Wereldvrede een ijdele klank.

De eindvictorie van den Wereldvrede, aldus heeft de Organisatie verklaard, „eischt de verplettering van het op verovering uitgaande Oostenrijk-Duitsch Imperialismus". Uitsluitend door die' verplettering is Verbroedering tusschen alle menschen en volken te bekomen.

Ook Br. Danton, naar men weet, bracht in naam van de maconnieke Vrijheid en Broederschap de grootere en kleinere Gezagsbekleeders in Frankrijk" om hals. Zijn. Broeders van de XXe eeuw, zijn maconnieke grootheid bewonderend en zijn maconnieken roem benijdend, zullen zich zeker, op grooteren schaal zijn voorbeeld volgend, den groöten Franschen voorganger waardig toonen.

„Pacifisme" is geheel en al identiek met Magonnerie. Want, volgens onze Grondwet, is het fundament waarop wij,

Sluiten