Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Het Paard van Troje binnen de Duitsche Veste.

De wereld stond verbaasd, toen aller Russen 'tsar, de jonggeboren moderne Staat, welke in 1914 met stoomwalsen de Keizerrijken der Barbaren moest platleggen, zich reeds in 1897 er mede belastte om vorsten en volken tot „geleidelijke ontwapening" op te roepen. De Russischen beer in één ommezien tot vredes-duif! de Joden-en Finnen-tiran tot grootmoedige kampioen voor de „vrijheid!" — „Wereldvrede" en „Algemeene Verbroedering", waren dus geen schoonklinkende frasen. Onder den zegen der pacifistische broederen konden zij werkelijkheid worden. En een Staat, die reeds zoo'n meesterstuk van innerlijken ommekeer in zich zelf teweeg had gebracht, kon allerminst nog verdacht worden bij de bekamping van het Militairisme niet eerlijk elk „conflict sanglant" te willen vermijden.

Niet minder te bewonderen in zijn fijnheid is de zet om van broeders, welke men tot het uiterste beschikbaar houdt voor de levering van kanonnen en granaten tot uitmoording in vredes-naam van de menschheid, te bekomen, dat zij onder allerhande pacifistische leuzen een vredes-Paleis bou-

3

Sluiten