Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Grosse Loge vön Preussen, genannt „Royal York zur Freundschaft", in Berlin. Opger. 1798, 78 tempels 7936 leden.

IV. Grosse Loge von Hamburg. Opger. 1812, 61 Loges, 5372 leden.

V. Grosse Landeslogé von Sachsen in Dresden. Opger. 1811, 34 Loges, 5001 leden.

VI Grosse Mutterloge des Ekletischets Freimaurerbundes in Frankfort a. M. Opger. 1783, 23 Loges, 3496 leden.

VIL Grossloge „Zur Sonne" in, Bayreuth. Opger. 1741, 37 Loges, 3536 leden.

VIII. Grosse Freimaurerloge „Zur Eintracht" in Darmstadt. Opger. 1846, 8 Loges, 727 leden.

IX. Freie Vereinigung der 'fünf unabhangigen Loges Deutschlands. Opger. 1883, 5 Loges, 1433 leden.

Deze Loge-Groepen hebben buitendien nog onder hun jurisdictie in Duitsche taal werkende tempels te Belgradflf te Bucarest, in Turkije, in Noorwegen, in Denemarken, in Londen, in Italië, in Parijs en in Antwerpen. Zij staan in nauwe geestverwantschap imet alle nieuwere gedachten, verkondigd in ieder Groot Oosten 'van Europa, van Noord- en Midden-Amerika, West-Indiën, van ZuidAmerika, van het G. O. in Leberia en van 5 Groot-Loges in Australiën. ; .

Hun kas is zeer rijk voorzien. Tal van hun leden staan aan het hoofd van industrieele of koloniale ondernemingen, reederijen, inrichtingen van onderwijs of wetenschap. Zij .zijn ook talrijk ver-, tegenwoordigd in wetgeving en rechtspraak, spoorwegen en handelskringen, ook onder de evangelische geestelijkheid en in de finantieele wereld. Alleen het leger is niet zooals het Fransche: „pourrie de maconnisme".

Onder al deze kweekeliiigen en in al deze kweekplaatsen had de Entente een even uitgestrekt als goed bewerkt en vruchtbaar terrein voor de vestiging van de Wereld-republiek en de uitroeiing van het Koningschap bij de gratie Gods.

Sluiten