Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Voor het pacifisme", zoo betitelde zich de aanval later, toen de anti-clericale leus niet genoeg afbreuk deed en vernieuwd diende te worden.

Ieder poging van Leopold om een behoorlijk leger te vormen leed schipbreuk op de agitatie, welke de Organisatie in het land ten gunste harer vrijheids-idéalen maakte. Leopold viel in ongenade bij zijn principalen, de Loges. Elk staand leger moest afgeschaft. Tot verdediging des lands volstond de tegenweer der garde comique, versterkt met de franctireurs in eigen stad of dorp. Spotliederen verkondigden alom hoe „plaisant het was te dienen voor het Vaderland". Spotplaten spoorden overal aan tot verwaarloozing van den oefenplicht en tot verontreiniging der kazernes. De Pruis, als type fian den blindgehoorzamende militair, werd gehaat gemaakt. Oorlogsbudgetten als bezwarend uitgekreten en zonder practische waarde. Met een deugdelijk defensie-systeem den draak gestoken. Elke behandeling van dit onderwerp in 't Parlement vond nooit eenheid of continuiteit, immer hatelijke critiek. De school in al zijn geledingen ving aan met deze pacifistische of anti-preusische volksopvoeding: de pers voltooide haar. Alleen in 1912 toen de Entente militairen noodig had, om het Duitsch militairisme te vernietigen, ontving de Loge het wachtwoord, in allerijl een leger te vormen.

Zeer menschkundig hoopte Sint James, dat de verkankering van 't plichtbesef jegens het vaderland, onder de Belgen wel naar de andere zijde van den Rijn zou overwaaien. Het wachtwoord was inmiddels gegeven intiemer verhoudingen tusschen Duitsche en Belgische broeders, tot makkelijker meedeeling der besmetting te scheppen. Broeders zijn immers één van hart en geest, leven „pacifiek" met elkander, haten wat de eene haat en liefkoozen wat de andere liefkoost. Het Int. Bur. zorgde er voor dat tusschen de Duitsche en deze vurig vooruitstrevende Belgische broederen geen verschil van gevoelen zou ontstaan. Het internationaliseerde de sympathieën en antipathieën der Belgische Loges in de overige deelen van Europa. Met de Belgen bracht het de overige broeders onophoudelijk in contact. De Duitsche tirannieke onderdrukking van het anti-militairisme en van de-anti-dienstbaarheid maakte het machteloos door de Belgische Loges. Zelfs de neutraliteits-verbintenis van het kleine land bleef buiten 't gedrang. Was de wijze waarop België het Duitsch leger bestreed, niet uiterst pacifiek? Wie kon zeggen, dat België niet uiterst neutraal bleef, al metselde het de door

Sluiten