Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ér op uittrekt om hét Militairisme in zijn laatste stuiptrekking den genade-slag toe te brengen, heeft zij in Frankrijk reeds gewonnen spel. Daar geeft men de eischen der discipline gaarne prijs voor de consignes der Maconnerie. Het schootsvel is de glorie van den Franschen officier. Zoodra het signaal gegeven zal worden door de Duitsche broeders gedurende den, slag „Les Armes bas!" zal de Fransche Loge geen moeielijkheid er mede hebben om het zwaard te doen opsteken door haar getrouwen.

Van Lawick, de Nederlandsche gröotwaardigheidsbekleeder, zag reeds in den geest deze schoone eindvictorie dezer Duitsch-Fransche Entente en zong op 't Congres in den Haag uit volle borst:

«i&j-'r* ' Allons, debout, Maconnerie!

Le jour de gloire est arrivé

La guerre funeste, cette infamie

L'étendard sanglant est levé.

Entendez-vous ces cris de misère?

Ces sanglots de pauvres soldats?

Ils sont arrachés de nos bras:

Mères, ce sont vos fils et vos frères!

Aux armes, Francs-Magons,

Formons nos bataillons,

Marchons, ga ira, marchons, ga ira!

Que guerre a Ia guerre résonne de nos rayons! 't Heeft niet gelegen aan Quartier-La Tente, dat het Duitsche Militairisme op 't voorbeeld van de Belgische en Fransche landverdedigers, zelfs met bestrijders binnen de vest)e; door het Internat. Bureau niet te vernietigen was. Om hem te beloonen en tevens om de Zwitsersche politiek bij de komende uitbarsting aan de Entente-politiek dienstig te maken, deedSint James dezen vriend der Servische feoningsmoorders tot conseiller d'Etat benoemen in zijn vaderland.

Van der Velde, voorzitter der Internationale, benoemde de Organisatie, bij ■ het begin van den oorlog, tot geestelijk adviseur van koning Albert en tot controleur der Ententebelangen in Havre. Het ambt van Staatsminister, van Voorzitter der Internationale, van soc. democratischen Groot-Majoor, of van Revolutie-organisator moet volgens het moderne recht en de eischen der Wereld-Republiek in één persoon vereenigd worden.

Sluiten