Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Een Pacifistische Mop.

„Si vis Bellum, para pacem". „Zie niet van den oorlog „af, wanneer gij er iets mee verdienen kunt. Suggereer daar„bij het souvereine volk, dat zij door dien .oorlog den „strijd strijden voor den wereldvrede".

De cultuur-broeders wezen voor de uitvoering van hun nieuw gevonden leuze aan: Delcassé voorde afdeeling oorlog, en Léon Bourgeois voor de afdeeling vrede. Opgevoed door het Fransche Groot-Oosten zouden beide helden-figuren uit de voorbereidingsoorlog der Entente allerlei ministers-bekwaamheden bezitten. Voor 't departement van Marine, zoowel als voor Buitenlandsche politiek. Vöor Onderwijs zoowel als voor Finantiën.

De afdeeling Bourgeois werkte op dezelfde wijs onder de gekroonde Staats-hoofden als het I. B. van Neuchatel onder de mindere broeders. Dit laatste stichtte de volkerenverbinding door Loges-Verbinding. Bourgeois zou de WorldCommunity opbouwen door Staatshoofden-Verbinding.

1789 had „la Declaration des Droits de I'homme" gebracht. Bourgeois zou in de nieuwere gemeenschap, door de vorming der wereld-republiek ontstaan, uit deze rechten een internationaal rechtsbewustzijn doen groeien: Dit rechtsbewustzijn zou den wereldvrede' schenken. Dus kon de aangebonden strijd voor 't Recht met grond „Pacifistische beweging" heeten. „Vrede door Recht!"

Uit den aard dier Pacifistische beweging volgde van

Sluiten