Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedwongen werd haar fraterniteitssysteem in te voeren door de UITMOORDING van zich zelf en de tegenstanders er van.

Na zooveel pogingen van Delcassé, Bourgeois, Carnegie, Maconnerie, Internationale, Pers, School enz. en na zooveel halsstarrige weigering van Germaansche zijde, meende de Entente dan 'ook ten volste recht te hebben tot de bloedige botsing over te gaan.

Achter Bourgeois' en Carnegie's Wereld-vrede-stichting loerde de Entente geduldig op Midden-Europa. In afwachting van 't gunstig oogenblik tot bespringing dier prooi, ging haar gemachtigde te Parijs, Delcassé, achter dezelfde schermen het oorlogspad op tegen de eenig overblijvende vijanden van de Maconnerie, de beide Centraal-Machten.

Gastvriend van den Prins van Wales, George V, vertrouweling van Koning Eduard VII, den broeder van Engeland's Grootmeester en Koninklijk Beschermheer der Maconnieke actie, kon de Fransche minister, zelf macon, het best alle overeenkomsten en ook de „Entente Cordiale" afsluiten tusschen Frankrijk en Engeland. Dra brengt hij de verbintenis tusschen de Fransche ' en Engelsche broedersvórksvertegenwoordigers ten uitvoer en heeft in 1905 net „encerclement" van beide Keizerrijken gereed. Engeland zal de zeeën afsluiten. Rusland, dat op recommendatie van Delcassé's pers, anderhalf milliard voor zijn Iegerinrichting heeft verkregen, valt aan den Oostkant aan. Servië en andere Balkan-Staten dringen van onder op. Marianne zelf, met de Belgische Democraten' van alle gading, neemt den opmarsen van uit het Westen voor haar rekening.

Te Rome heeft onze Fransche Premier, staande en ondanks de Haagsche .vredes-onderhandelingen, het Fransch Gezantschap last gegeven Italië van de Triple .Alliantie los te maken en de toezegging verkregen, dat het Italiaansch leger nimmer, staande deze alliantie, een schot zal lossen op een Fransch soldaat. Van uit Petersburg leidt hij de van daar uit krachtig gesteunde oppositie der Slavische stammen en der revolutionnaire elementen tegen het Oostenrijksch Keizerrijk. Te Konstantinopel konkelen zijn diplomaten met het Jong-Turkije, om het nationaal bestaan aan de wereld-republiek ten offer te brengen. Te Athene, te Boekarest, te Sofia werken zijn vertegenwoordigers officieel om alle invloedrijke personen, naar Parijs geinviteerd, onder Entente-hypnose te brengen.

Met de Loges, zijn agentschappen, bewerkt hij 't Fran-

Sluiten