Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Das klassenbewuste Proletariat Deutschlands fordert gebiete„risch vota der Deutschen Regierung, dass sie ihren Einfluss auf „die Osterreichische Regierung zur Aufrechterhaltung des Friedens „ausübe, upd talls der schanaliche Krieg nicht zu verhindern sein „sollte, sich jeder kriegerischen Einmischung enthalte. KEIN TROP„FEN BLUT EINES DEUTSCHEN SOLDATEN DARF DEM „MACHTKITZEL DER OSTERREICHISCHEN GEWALTHABER, „DEN IMPERIALJSTISCHEN PROF1TINTERESSEN GEOPFERT „WERDEN.

Parteigenossen, wir fordern euch auf, sofort in MASSENVERSAMMLUNGEN DEN UNERSCHUTTERLICHEN FRIEDENSWILLEN DES KLASSENBEWUSTEN PROLETAR1ATS zum Ausdruck zu bringen

Ueberah muss den Gewalthabern in die Ohren klingen:

WIR WOLLEN KEINEN KRIEG! NIEDER MIT DEM KRIEGE!

HOCH DIE INTERNATIONALE VOLKERVERBRUDERUNG!

In alle fabrieks-centra en boerendorpen van Duitschland wordt dit hoog bevel van den Volkswil ter kennis van de bewoners gebracht. Overal loopen wereld-vredes-apostelen rond om die uitspraak van het souvereine volk uit een te zetten voor den minder ontwikkelde, aan te dikken en hen tot het dienstweigerings-besluit aan te wakkeren. Nu is de dag gekomen, waarop de uitstekende vruchten der Internationale actie in 't licht moeten gesteld. Heden moet getoond, dat de arbeider zijn volle vrijheid heeft veroverd om eigen haard en bezit, vrienden en magen bij den aanval Onverdedigd te laten. Gelijk is hij geworden met hen, waartegen hij weleer hoog opzag. Op hun „Vorwarts!" heeft hij geen voet te verzetten! Hun commando mag hij met een medelijdend schokschouderen beantwoorden. Zelf geeft hij nu aan 's Lands vroeger gezag orders omtrent hun optreden bij het dreigend verlies van het volksbestaan. De Internationale Fraterniteit doet hem de gulzige Entente warm aan den innig verteéderden boezem drukken.

De wereld-republikeinsch-gezinde Pers in beide landen weert zich eveneens krachtig voor den wereld-vrede. Ook zij eischt van den Keizer geen steun, maar krachtige bedwinging van de Oostenrijksche Monarchie. Deze mag zich, hoelang getart ook in haar monarchaal Gezag, geen verzet tegen de Internationale vrijheids-beweging aanmatigen en zich in de toekomst niet hoeden voor verderé besluiten der Maconnerie en der roode arbeiders-partij in Servië.

De bittere verwijten, de heftige aanklachten tegen deze, de Entente-zuigkracht tegensporrelende Oostenrijksche monarchie, de verachtende toon, welken de publieke opinie, vertolkt "door deze bladen, tegen haar aanslaat, geven de ze-

Sluiten