Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Vergewaltigung des Volkswillens, wie sie in der Ausschaltung

„des Parlements liegt, um so erbitternder und aufreizender Wir

„protestieren gegen ein Regierungssystem, das keine Achturig vor „den grundsatzlich verbürgten Rechten des Volkes nat; wir prp„testieren gegen ein Regierungstatigkeit, die der Nationen mit „Unmut, das Volk mit Verzweiflung erfüllt. •

„Dem Volk ist es nicht gegeben, über Krieg und Frieden zu „entscheiden. Das Parlement, durch das es wirkt und spricnt, ist „stumm. Der politischen Freiheit in den Versammlungen und in „der Presse sind Fesseln angelegt. In dem Bewustsein der schick„salschweren Stunde soll noch einmal unser Mahnruf laut werden: „Der Friede ist dass kostbarste Out des Menschen, „das Höchste Bedurfnis der Völker!

„Wir lehnen jede Verantwortung für diesen Krieg ab. Feier„lich und entschieden beleiden wir mit ihr diejenigen, die ihmx „hüben wie drüben, angestiftet haben und entfesseln wollten. „Wir wissen uns darin einig mit den Klassenbewusten Arbeiter'n „der ganzen Welt, nicht zum wenigsten mit den Sozial-demo„craten Serbiëns und feierlich bekennen wir uns zu ,der Kultur„arbeit des internationalen Sozialismus, dem wir ergeben bleiben „im Leben und verbunden bis zum Tode".

Door dit landsverraad ging het Oostenrijksche Socialisme' openlijk een verbond aan met den Rus, die, als zetbaas van Loge en Internationale, de Qermaansche volkeren met zijn stoomwals moest dreigen. Het plaatste zich aan de zijde van Entente VII, evenals in Duitschland, ook hier het masker afwerpende. Ook hier moest haar oppositie minstens de activiteit der Regeering verlammen. Dè Kozakken konden dan OostPruissen, de Waalsche en Vlaamsche Proletaren langs Essen en de kolendistricten Duitschland binnenrukken tot vereenigde vestiging van den Wereldvrede te Berlijn. Zonder dit Trojaansche paard binnen de Oostenrijksche veste had de Entente 't nooit gewaagd de Wacht am- Rhein te forceeren. De Maconnerie der Centrale landen bepaalde zich voorloopig tot het kijken van de-kat-uit-den-boom. Had de Internationale succes, dan sloot zij zich aan bij de roode troepen. Overwon de Regeering, dan werd de duistere macht liever vaderlandsgezind.

ENGELANDS rol is een even kras optreden tegen die Mobilisatie. Niemand twijfelt nog aan het schitterend succes van den door de Internationale beraamden coup d'état tegen het Duitsche Keizerschap. De organiseering in de Germaansche landen is reeds zoo lang en zoo uitstekend voorbereid! De stembus van 1912, het antwoord op de militairistische plannen der Regeering, houdt de allerschoonste beloften in!

Met één slag en zonder bloedvergieten kan de democratische Volks-heerschappij gevestigd worden. Maar een uiterste omzichtigheid is geraden. Het bruusk ontwaken van den arbei-

Sluiten