Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„op een korten duur van den oorlog te rekenen en ik heb' mijn „bezwaren tegen dit ongelukkige optimisme destijds niet verheeld. „Ik heb den chef van den generalen staf er tegen gewaarschuwd, „op grond van onzekere beloften deel te nemen aan een strijd, „welks afloop mij hoogst twijfelachtig toescheen. Mijn waarschuwing is echter als vrees voor de Duitschers uitgelegd. Als gij „de bladen van Juli en Aug. '16 naleest, zult ge zien, hoe men „mij toen verdacht heeft gemaakt.

„'Ik zou mijn land gaarne de ellende van den oorlog hebben „bespaard, maar Roemenië wilde den oorlog en was daar jniet „van af te brengen. Bij ons moet de koning in hooge mate reke„ning houden met den volkswil".

De Entente-pers in Duitschland weerde zich eveneens dapper om het volk tot ontwapening op te zetten.

„Was ist zu tun, um solche unabsehbare Kulturschmach abzu„wehren, um den entsefzlichen Ausgang zu verhuten?" vraagt de „Vorwats" van 30 Juli.

„Schon ertönt es in Frankreich, wo man so heiss wie irgend „wo die Erhaltung des Weltfriedens ersehnt, dass nunmehr kein „Mensch mehr Russland, sondern einzig Oesterreich und seinen, „Verbündeten Deutschland als den Anstifter zum Weltbrand, dén „wirklichen Störenfried betrachten müsse.

„Und in England ist die Auffassung ganz allgemein, dass als „ausschlag gebender Factor der deutsche Kaiser in seiner EigenSchaft als Verbundeter und Berater Oesterreichs aus den Falten „der Toga die Ltfse Krieg oder Frieden schütteln könne".

Het tegen den Keizer ophitsende antwoord gaf het blad

zelf:

„Die einwirkung Deutschlands auf Oesterreich ist das erste „Gebot!

„Erst die Waffenruhe (terwijl Rusland met zijn kozakken naar „Berlijn marcheert) vermag vernünftigen, ausgleichenden Verhandelingen freie Bahn zu schaffen.

„Wer skrupellos zu fernerem Dreïnhauen rat, ist ein Ver„brecher am eigenen Volke, wie er gegen die „Kuïturgemeiiischaft „aller zivilisierten Völker verbrecherisch frevelt".

In FRANKRIJK zou Jaurez, een der kopstukken der Internationale, die bewust waren dat Serajewo „algemeene ontwapening" zou inluiden, het optreden der anti-militairisten zonder voorschoot leiden. Hij was er niet bewust van dat, wanneer de Internationale niet zonder bloedvergieten den wereldvrede kon uitroepen, de Entente door den wereldoorlog haar ideaal zou trachten te bereiken. In deze onbewustheid drong hij bij zijn mede-socialisten uit het Fransche Kabinet er op aan geen troepen te zenden, die van Frankrijk uit den Rus te Berlijn zouden komen ontmoeten „Het Vadertje van de Polen, de Joden en de Finnen moest' , meende Jaurez naïf, „zijn Kozakken maar van de Oost-

Sluiten