Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geklaag dat Attila en zijn Hunnen door hem van 't Européesch vasteland te jagen, het werk van zijn uiteenvallen aanvingen. Maar heeft hij, die steeds de diepste verachting voor de Internationale veinsde, en haar toch als een der voornaamste geallieerden in zijn Entente opnam, zich, als Pharao, met zijn rossen en strijdwagens werpende in de Roode Zee, niet zijn vernietiging aan deze zijne eigene roekeloosheid te wijten?

Het eerste Rome hield de wereld in bedwang door zoetsappige omkooperij of door tiranniek wapengeweld. Het sluiten van den tempel van Janus, den God met twee aangezichten was de officieele erkenning dier rust.

Het tweede Rome leidde de volken tot welvaart en bloei door den christelijken vrede in 't hart te storten.

Het derde Rome sluit zijn Janus-tempel, wanneer zijn uithongerings-politiek faalt, door de met honderdduizenden ponden sterling betaalde Internationale revolutie te laten stoken in de landen, die zijn wereld-heerschappij, resp. wereldvrede, willen afwerpen.

Sluiten