Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

In het klassieke land der Vrijheid.

Een degelijk zakenmensch, niet bij honk blijvende tot plaatsing van zijn artikel, reist er meê. Een zittende kraai vangt niets. Een Organisatie met gemeenschappelijk, vooropgesteld doel de Staten zoo in te richten, dat alle onderfroorigen- daar vrijheid hebben van doen en laten, allen onderling gelijk zijn en in hartelijke broederschap met elkander leven, zoo'n artikel allesbehalve alledaagsch, mag in geen huishouden, zeker niét in Neerland's Staatshuishouding ontbreken.

Aangezien alle macht op aarde, en dus ook de macht der zeven geünieerde Provinciën, van den beginne aan moet worden ingericht om de macht van Engeland tè dienen, werd de rijke, machtige Republiek al zeer vroeg uitverkoren een „instrumentum regui" in Londensche handen te-zijn. Vóór België, vóór de Internationale, vóór de Vrijdenkerij, vóór de Fransche philosophen, mocht zij reeds ten kracMigste haar medewerking verleenen, ten einde in naam van eigen en anderer Vrijheid, de Britsche Souvereiniteit over zeeën en werelddeelen te vestigen en te waarborgen.

Een van Engelands beminnelijkste Vorstinnen, Koningin

Sluiten