Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Steensma omtrent de mogelijkheid hare overige en zeer uitgestrekte kassen ter beschikking van de Regeering te stellen voor de inrichting van een Winterkamp.

Inmiddels had dan ook één van de Directeuren, de Heer -33. Steensma, daartoe de noodige stappen ondernomen, teekeningen doen vervaardigen van de eventueele inrichting, en zich tevens gewend tot den Voorzitter der Centrale Commissie tot Behartiging van de Belangen van naar Nederland uitgeweken Vluchtelingen, den heer F. W. Baron van Tuyll van Serooskerken, terwijl door den Burgemeester ook stappen te bevoegder plaatse werden gedaan.

Het gevolg van een en ander was, dat door het Comité tot Steun aan Noodlijdenden door de Mobilisatie te Gouda, afd. Vluchtelingen, langzamerhand kortheidshalve genoemd Vluchtelingencomité Gouda, een schrijven werd ontvangen van de Centrale Commissie tot Behartiging van de Belangen van naar Nederland uitgeweken Vluchtelingen, d.d. 16 November 1914, met de mededeeling, dat de Voorzitter dezer Commissie, de Heer F. W. Baron van Tuyll van Serooskerken, vergezeld van Freule van Ittersum binnenkort een bezoek aan GOUDA en enkele omliggende plaatsen zou brengen, en dat zq zich bij aankomst bij den Burgemeester ten Stadhuize zouden vervoegen. Dit bezoek is door beide genoemde Leden der Centrale Commissie enkele dagen uitgesteld, doch vond op Vrijdag 27 November 1914 plaats, terwijl tevens door genoemde Commissieleden dien dag een bezoek aan Moordrecht en Schoonhoven zou worden gebracht.

Sluiten