Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bezoek aan GOUDA gold het instellen van een onderzoek naar de kassen der Snijgroenkweekerij v.h. Gebr. Steensma en de plannen voor de inlichting daarvan tot een Winterkamp, daartoe door hare Directie ontworpen. Volgens deze plannen, welke onmiddellijk grooten bijval bij de beide Leden der Centrale Oommissie vonden, zouden 2500 Vluchtelingen kunnen worden gehuisvest, doch, waar hier en daar nog wel een plaatsje voor eene zoo goed mogelijke huisvesting moest worden afgenomen, werd het aantal der eventueel te huisvesten Vluchtelingen op 2400 gesteld.

Door den BurgemeestervanGouda werd metdenVoorzitterderCentraleCommissie omtrent de voorwaarden overleg gepleegd, en, waar het getal der te huisvesten Vluchtelingen, zooals boven genoemd 2400 bedroeg, de prijs per dag daarvoor bepaald op 2400 X 10 ets. (dus het bedrag, dat naar hierboven werd aangeteekend van den aanvang af door de Begeering zelve was aangenomen en bepaald) = 240 gulden per dag met inbegripvanverwarmingderbij deVluchtel in gen in gebruik zijnde kassen, of

210 gulden per dag zonder verwarming.

Reeds spoedig mocht het Vluchtelingencomité door • tussohenkomst van den Burgemeester bericht ontvangen, dat op GOUDA de keuze voor een Winterkamp was gevallen, en dat 2400 Vluchtelingen zouden worden gehuisvest in de inrichtingen der Snijgroenkweekerij v.h. Gebr. Steensma; tegelijkertijd verzocht de Burgemeester aan het Vluchtelingen-

Sluiten