Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tract in deze zaak afgesloten, anders dan krachtens uitdrukkelijke opdracht, hetzij van den Heer F. W. Baron van Tuyll van Serooskerken, hetzij van het Departement van Binnenlandsche Zaken. Het betrouwbare afschrift, dat de Heer Schaper beweert te hebben gezien, ie dus blijkbaar een onjuist afschrift, of de Heer Schaper heeft het stuk niet goed gelezen en dicht nuj eene kwaliteit toe, die ik nooit bezat.

Het eenige contract, dat ik ooit uit eigen hoofde in deze zaak onderteekende, is er één, dat vier maanden nadat de inrichtingen der Snijgroenkweekerij door de Vluchtelingen waren betrokken, door de Commissie van Toezicht werd gemaakt met de Snijgroenkweekerij v.h. Gebr. Steensma, met het éénige doel, om vast te leggen, eenerzijds de rechten en" verplichtingen der Snijgroenkweekerij v.h. Gebr. Steensma, anderzijds de rechten en verplichtingen der Commissie van Toezicht. Af en toe toch kwamen meeningsversehillen voor omtrent onderhoud en herstel van gedeelten der inrichtingen, welke naar de meening van de Commissie van Toezicht ten laste van de Snijgroenkweekerij kwamen. Alléén, zooals reeds gezegd, om dit voor altijd vast te leggen, is dit contract door de Commissie van Toezicht en de Snijgroenkweekerij gemaakt. Het kan dus nimmer genoemd worden als „het contract door de Regeering gemaakt!" En dat ik nu dit contract, als Voorzitter van de Oommissie van Toezicht mede heb geteekend, kan nnj toch nimmer ten kwade worden geduid ï Zeker niet, waar dit contract, wel verre van de Snijgroenkweekerij vlh. Gebr. Steensma een voordeel te

Sluiten