Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIJ EN WIJ

Door de ongemeene dichtheid der bevolking van Java behoort Nederlandsch-Indië, trots de leegte van Borneo, Nieuw-Guinea en ook Sumatra, geenszins tot de schaars bevolkte landen. Toch draagt Japan's bodem, slechts een vijfde metend van ons Aziatisch rijk, meer zielen i). En die reeds dichte bevolking vindt in het eigen land slechts op een vijfde van den bodem voedsel en plaats; de rest ligt te hoog in het noorden of te hoog in de lucht, hapert in vruchtbaarheid en brengt hoogstens hout voort.

Wel met schoonheid maar niet met rijkdom heeft de natuur Japan begiftigd. Zeker, de Oost-Indische Compagnie haalde er geregeld zilver vandaan, de naar den vorm benaamde „schuitjes zilver", die zij op het vasteland van Oost- en zuidelijk Azië weer van de hand zette; maar de hoeveelheden waren betrekkelijk gering. Het goud, dat de faam aan Japan's noorden verbond, bleek afwezig toen onze bekwame zeevaarder Maarten Gerritsz. Vries, wiens naam in een der eilandjes bij Yokohama is bewaard gebleven, het er in 1643 kwam zoeken; wel is het eindelijk kort geleden komen opdagen, maar slechts in zeer bescheiden mate. Evenmin komen edelsteenen tegemoet aan de ongeschiktheid voor landbouw van vier vijfden der oppervlakte van het land; en de Japansche vrouw behoorde danook tot de weinige ter wereld, die zich niet sieren met edel metaal of gesteenten, totdat

I) Japan 55 millioen, ons Indië 48 millioen.

Sluiten