Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERS-CIRCULAIRE.

Onderstaande circulaire werd door de Japansche Commissie aan de redacties der voornaamste dag- week- en maandbladen gezonden.

Geen enkel weigerend antwoord werd hierop ontvangen, terwijl bijna alle redacties niet alleen instemming betuigden, maar ook hunne medewerking toezegden.

's-Gravenhage, April 1918.

De Japansche Commissie der Vereeniging tot verbreiding van kennis over Nederland in den Vreemde heeft de eer het volgende onder de aandacht te brengen van Uwe Hoofdredactie:

Het gebeurt niet zelden, dat in de Nederlandsche en Ned. Indische bladen berichten of beschouwingen voorkomen betreffende Japan en de Japanners, die niet volkomen juist zijn en daardoor verkeerde indrukken vestigen omtrent land en volk, zoodat in stede-van toenadering hoe langer hoe meer verwijdering te verwachten is.

Dit wordt verergerd door het feit, dat ook in de Japansche geschriften ten aanzien van Nederland en Ned. Indiƫ weieens mededeelingen te vinden zijn, die den toets der waarheid niet kunnen doorstaan.

Deze verschijnselen zijn zeer te betreuren, niet alleen omdat in het algemeen het vriendschappelijk samengaan der volkeren veel meer in het belang der menschheid is dan het elkander

Sluiten