Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INTEEKENBILJET.

Aan den Secretaris van de Japansche Commissie der Vereeniging tot verbreiding van kennis over Nederland in den Vreemde.

Leuvenschestraat 30,

SCHEVENINGEN.

^1 , , ' , Begunstiger

Undergeteekende wenscht als tegen een jaarlijk-

Donateur

sche bijdrage a ƒ *) een bewijs van instemming

te geven met het streven der Commissie.

Woonplaats: . Naam:

*) Zie het Huishoudelijk Reglement.

Art. 8.

Behalve Leden, kent de Commissie ook Begunstigers en Donateurs.

Begunstigers zijn zij, die een jaarlijksche bijdrage aan de Commissie schenken, welke bijdrage voor personen ƒ 10,—, voor firma's ƒ25,— en voor rechtspersonen ƒ50,— minstens moet beloopen.

Donateurs zijn zij, die een bedrag van minstens j 100,— jaarlijks aan de Commissie beschikbaar stellen.

Art. 9.

Begunstigers en Donateurs hebben vrij toegang tot alle lezingen en openbare vergaderingen door de Commissie te beleggen en tot de Jaarvergadering en ontvangen alle uit te geven geschriften kosteloos.

Donateurs hebben bovendien het recht op de Jaarvergadering adviezen te geven, voorstellen te doen en vragen te stellen.

Sluiten