Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschrift duidelijk doen blijken, dat wij niets anders willen dan buiten elk gedrang blijven.

Misdadig ware het daarom nog langer te spreken van een versterking der Indische defensie tegen Japan, want dit zou beteekeneh, dat bij het Japansche volk de gedachte post moet vatten, dat het de Indische weermacht tegen zich partij zal zien kiezen, zoodra het noodlotsuur voor Japan slaat, en deze gedachte zou voor een goede verstandhouding van onberekenbaar nadeel kunnen zijn en ons juist met dit land in oorlog kunnen brengen, omdat het dan misschien zou denken, dat het maar beter doet eerst met ons af te rekenen.

Neen, duidelijk en onomwonden moeten wij Japan en de geheele wereld doen blijken, dat wij in Indië, wat er ook moge gebeuren, onze neutraliteit zullen en kunnen blijven handhaven, tegenover welke partij dan ook, dat wij geen openlijke of geheime bondgenootschappen hebben. Doen wij dit, dan zal de grootste hinderpaal voor een goede verstandhouding uit den weg geruimd zijn, dan zal Japan ons weer waardeeren als voorheen en zullen wij het ons echt-Nederlandsch vertrouwen ook niet meer onthouden.

Eerst dan zal een volkomen harmonische verhouding tusschen Japan en Indië kunnen ontstaan!

Mocht het dan zijn, dat na dezen oorlog de. volkeren verstandiger worden, mochten zij uit deze harde les leeren, dat de aarde nog groot en vruchtbaar genoeg is om aan elk hunner een plaats onder de zon te gunnen, ook aan de gekleurde rassen en mochten zij dan geleidelijk het zwaard weer tot ploegschaar omsmeden, dan zullen onze bewapeningsmaatregelen in Indië toch nog niet overbodig geweest zijn, dan zouden zij toch hun nut hebben gesticht.

Want naarmate wij ons in de komende jaren sterker zullen gaan voelen, zal ons zelfvertrouwen terugkeeren, zullen wij de achterdocht van ons afschudden, die thans ons gemoed vergiftigt en zullen wij in staat zijn om onze oude Japansche vrienden weervrij en fier een eerlijke hand toe te steken.

Vertrouwend naast ons goed recht ook op onze kracht, zal het

Sluiten