Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het slot van dit overzicht moet, helaas, melding personalia. worden gemaakt van gevoelige verliezen, die het directorium van het Bataksch Instituut gedeeltelijk in het vorige jaar, gedeeltelijk in 1918 heeft geleden, eerstelijk door het overlijden van prof. Ch. A. van Ophuijsen op 15 Februari 1917, ten tweede door den dood van den heer H. W. Fischer, ruim een jaar later (10 Maart), en eindelijk van den heer C. J. Westenberg op 27 Juli. Eerstgenoemde is van de oprichting van het Instituut af (30 Sept. 1908) lid geweest van het directorium niet alleen, doch .heeft ook aan de voorbereiding tot de oprichting een werkzaam aandeel genomen. Voorts was zijn groote kennis van een belangrijk deel der Bataklanden meermalen voor het Instituut van groote beteekenis. In den heer Fischer verliest het Instituut vóór alles den zoo uiterst nauwkeurigen en ijverigen penningmeester. De heer Westenberg trad kort na zijn aankomst uit Indië (hij vroeg in 1911 eervol ontslag als resident van Tapanoeli) als lid van het directorium op. Aan de verschillende werkzaamheden en besprekingen nam hij steeds een levendig, aandeel.

Zijn groote kennis van de Bataks, niet minder dan zijn warme hart voor hun belangen, zijn helder oordeel en zijn kritische blik maakten zijn adviezen van groote waarde.

Sluiten