Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zóo was de dienst van den Thracischen Dionysus-Sabazios; beestachtig en wreed de uitspattingen, in godsdienst-waanzin begaan. Tegen het naderen van de Lente, wanneer de geheimzinnige prikkel der groeikracht al het levende opwekt, was het een koorts, een epidemie, die over de menschen kwam, en heele stammen, Thracische, Phrygische en later ook Grieksche, meesleepte met geweldige kracht. Geen macht was m staat de ontketende hartstochten tegen te houden. Is dit godsdienst? zal men zeggen. Ja, dat is het — zij het dan ook niet voor ons modern en Christelijk gevoel. Het is een orgiastisch-extatische cultus van een vruchtbaarheids-god, deels godsdienst, deels waanzin, deels sexualiteit.

De verbinding van deze drie elementen is volstrekt met zoo ongewoon als zij lijkt. Op alle deelen van den aardbodem kwamen en komen dergelijke religieuse razernijen voor; godsdienst-waanzin vertoont zich ook in onze omgeving en in onzen tijd nog wel; en religieuse dweepzucht met duidelnksexueele elementen is ook alles behalve een zeldzaamheid. Maar wat den Thracisch-Griekschen Dionysus-dienst zoo interessant maakt, is het massale, de aanstekelijkheid van het verschijnsel. .

Maar ook dit is meer voorgekomen. Wn willen er enkele voorbeelden van aanhalen.

In de eerste plaats de Phrygische dienst van Rhea Cybele, de groote godenmoeder, ook een vruchtbaarheidsdaemon. Deze cultus heeft duidelijke trekken van verwantschap met dien van Dionysus. Al dadelijk valt het ons op dat de symboliek ervan goeddeels dezelfde is. Zooals Dionysus rond trekt op zijn met panthers bespannen wagen, wordt zij voorgesteld met een span van leeuwen; beide dieren zrjn bekende vruchtbaarheids-symbolen. Haar volgen de woeste Corybanten, zooals Dionysus zijn satyrs en silenen. Maar ook haar feest doet aan de Dionysus-orgiên denken: het werd eveneens in de lente gevierd, onder schetterende muziek, met wilde dansen. Uitspattingen en wreedheden werden daarbij zeker niet minder begaan, al waren zij deels van een

Sluiten