Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhouden van den adem), maar ook de verschijnselen maken soms den indruk van het tegendeel van religieus. Wreedheden en sexueele uitspattingen — zooals bij den Dionysusen den Cybeledienst — hebben voor ons alles behalve een religieusen tint; en in het genezen van zieken op extatische wijze vinden wij ook op het eerste gezicht weinig godsdienstigs.

Maar genezing is oorspronkelijk een magische handeling, verricht door den priester-toovenaar, medicijnman, of hoe de middelaar tusschen goden (daemonen) en menschen zich ook mogen noemen. Op een lagen trap van ontwikkeling is altijd de cultus een tooverhandeling; niet de vereering van de godheid, maar de bezwering, met het doel het goede te verkrijgen en het kwade af te weren. Daaronder valt oorspronkelijk ook de genezing van zieken, gewoonlijk als uitbanning van booze geesten gedacht. De extase nu is een van de middelen tot geestenbezwering. (Te Lourdes heeft trouwens ook extatische genezing plaats, zij het dan ook niet als bezwering gedacht). Wij geven hiervan een enkel voorbeeld, ontleend aan het werk van Prof. Achelis *)• Het betreft een ziekte-genezing door Ganga's (tooverpriesters) aan de Loanga-kust in Africa.

In de kleine hut, waarin de zieke op een bed ligt, danst de eene Ganga, het gezicht met allerlei verfstoffen besmeerd, met woeste sprongen rond; lawaai-muziek van* bamboeguitaren, klappers en trommels begeleidt hem. Hij zingt daarbij een soort dreun, terwijl het koor van omstanders telkens invalt. Een andere Ganga, die op den grond zit, doet zijn bewegingen zooveel mogelijk na. Steeds razender worden de sprongen van den danser, zonder dat hij echter ook maar even tegen iets stoot. Plotseling houden zijn convulsieve bewegingen op, en wordt zijn lichaam geheel stijf: de daemon is er in gevaren, speciaal in zijn hoofd. Het zoo heilig geworden hoofd wordt nu met een muts bedekt, en de Ganga spreekt verder met veranderde stem, plechtig en

') Die Ekstase, p. 34 sqq.

Sluiten