Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mythen denken, waarin van verscheuring van de godheid sprake is.

Dionysus zelf zou verscheurd zijn. Volgens een zekeren mythus *) was Dionysus „Zagreus" het kind van Zeus en diens eigen dochter Persephone (vgl. p. 19). Zeus zou, toen Persephone zich in een slang had veranderd om zich zoodoende aan de vervolging van haar vader te onttrekken, zelf de gedaante van een draak hebben-aangenomen (bevruchtingssymbolen 1); uit beider vereeniging was het kind Zagreus gesproten, met hooms op het hoofd. Uit jaloezie zond Hera de Titanen, om Zagreus te verdelgen. DionysusZagreus betooverde zich tot allerlei dieren, om den dood te ontkomen; in de gedaante van een stier (vgl. p. 16) werd hij ten slotte door zijn vervolgers kleingehakt, gekookt en opgegeten. Alleen het nog kloppende hart bleef liggen, en Zeus slikte dit in, en baarde Dionysus opnieuw ).

Deze legende is later gevormd naar de verscheuring van het offerdier. Dat kunnen wij met zekerheid zeggen, omdat zij (al zijn er oer-oude motieven in) ontstaan moet zijn onder invloed van het Orphische mysticisme, op Griekschen bodem. Trouwens de legende is altijd naar den ritus gevormd, niet omgekeerd. In zooverre kan deze mythus dus niet dienen tot verklaring van de cultus-handeling. Maar het motief van de verscheuring komt veelvuldig voor; wij wijzen op de Egyptische Osiris-mythen, die overigens met die van Dionysus verwant zijn.

Osiris

Osiris was de broeder en tegelijk de echtgenoot van Isis; hun zoon was Horos. Osiris' broeder Typhon stopte hem in een kist, spijkerde deze dicht en wierp haar in - den Nijl. Isis zocht en vond de kist, die aan den oever was aangespoeld, en verborg haar. Maar Typhon ontdekte dit bij

') Aangehaald dooi Lobeck, Aglaophamus p. 547. 3) Voor de dubbele gebootte vgl. p. 31.

Sluiten