Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dochters van koning Minyas van Orchomenos (een andere plaats in Thebe) weigeren, aan Dionysus* dienst mede te doen, en blijven aan haar weefstoelen. Daar verschijnt haar de god zelf, en laat tot bewijs van zijn macht honing en melk uit de weefsels vlieten. Dan dwingt hij haar, te loten; en zij, die het lot treft, moet zich onder de bacchanten begeven, waar zij, waanzinnig geworden, haar eigen kind als een offerdier uiteenrukt. Daarop worden twee der zusters in uilen en de derde in een vleermuis veranderd.

Pentheus wordt zelf verscheurd, de dochter van Minyas doodt op even gruwelijke wijze haar kind. Wij beh oeven niet te vragen, waar het motief vandaan komt; het is zeer zeker aan den offer-ritus ontleend, waarvan wij de beteekenis zooeven hebben besproken.

Heftig moet dus wel de schok in het Grieksche geloofsleven geweest zijn, toen de dolle vereering zich met onweerstaanbare kracht over Hellas verbreidde; de sagen doen het duidelijk beseffen. Hetzelfde blijkt trouwens ook uit het marquante verschil tusschen de luchtige godsdienst-opvattingen der oude Olympische goden en het wilde, sombere. en mystieke karakter van den Thracischen god.

Homerus* religie is zeer nuchter. Zijn godenfiguren zijn luchtige, vroolijke figuren, die een gelukkig, onbegrensd en eindeloos leven leiden. Zij plagen en bevechten elkaar, maar kennen naast haat ook rijkelijk de liefde, voor hun uitverkorenen onder de menschen vooral. Het zijn eigenlijk groote kinderen, vol emotionaliteit, gevoelig voor. speldeprikken en blij met de vereering en de offergaven der stervelingen. Van een religieus mysticisme zijn in het heldendicht niet de minste sporen. Vandaar dan ook, dat de mantiek (waarzeggerij) bij Homerus zoo eigenaardig rationalistisch getint is.

We zouden kunnen spreken van een inspiratie-mantiek en een kunstmatige voorspellerij. Terwijl de eerste alleen mogelijk is door de werking van de godheid zelf, die haar begenadigden dienaar tot extase leidt en zijn lichaam als medium gebruikt om tot de menschheid te spreken, is de andere waarzeg-

Sluiten