Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Staten en Volkeren"

Geschriften over Internationale Politiek van dezen tijd

Bijeengebracht door HENRI VAN DER MANDERE Pér serie van 10 nrs. ^^^^g^^^ra^PS De eerste serie bevat: * ' No- M HET PAN-GERMANISME, door Prof. H. BrüGMANS. No, g,; HOE EGYPTE ONDER ENGELAND^ PROTECTORAAT IS GEKOMEN, door A. W. Steixwagen.

No. 3. ENGELAND EN DE VEREENIGDE STATEN, door Dr. C. TE LïNTUM.

Nó. 4. DE GESCHIEDENIS ÖÊR TRDPLErALLIANTDS, door

Mr. Dr. J. B, BREüKELMAN.

No. 5./ HET AANDEEL VAN ENGELAND IN DE TÓTSTAND. KOMING VAN DEN WERELDOORLOG, door Dr C T

WijNAEirórs Francken. '

6«., ?s WERELDVREDE MOGELIJK* EN ZOO JA. HOE BLEKEN WH DIEN, door W. C. Schönstedt /LuitKoloael van het Ncderi. Leger).

No. 7. HOE SIBERIË EEN RUSSISCH LAND IS GEWORDEN

door A. W. Stei.lwagen. ';

No. 8. DE VEREENIGDE STATEN, door H. A. Ritter. No, 9. RUSLAND EN DE REVOLUTIE, door J. Welders, No: ló, HISTORISCHE BETREKKINGEN TUSSCHEN NEDERLAND EN DUITSCHLAND, door H. A. Ritter. Als no. ivan de'juist begonnen 2de serie verscheen:

'•WfckEV^^V'^OMMEXIlï, DÉ TOEKOMST VAN

OOST- AZIË. «HtyJ&T

Bij de HOLLANDIA-DRUKKERIJ te BAARN kwam zoo juist van de pers: \

ANDRE DE RIDÜER

ÏÉAN DB LA FOPiTAINE zjjn Vrienden en Vriendinnen

EEN DICHTERSLEVEH IN DE XVIIe EEUW

Met een Portret haar ^^^^^^^^^^^^4,

(304 blz.) f 2.25 ing.; f 2.85 gebonden yfe1?8 crisistoeslag, waarvan de helft voor den boekhandel) j INHOUD: I. La FoMaine «u de Idee der Natuur in di. v\m» j.êtZt £:

M De Jeugd in Champaene* — IIL.Bii Fououet — TV. n* bOlI

jaren te Parijs. — V. La Fontaine & dé Vriendschap. — VI. La Fontaine

~** "wuc, 1— vil. cicn KaraKtf rscnsts.

Sluiten