Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

affecten bijeengehouden groepen van voorstellingen, was het het affect, de emotioneele warmte, welke dien invloed uituitoefende.

Dit inzien, dit erkennen moge ons redelij kheidsideaal een stevigen duw geven, het zal ons als menschen niet minder maken.

Sluiten