Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET EEUWIG-VROUWELIJKE

PROEVE EENER NATUURLIJKE HISTORIE DER VROUW Naar voordrachten in den winter van 1910 gehouden door

Prof. Dr. HUGO SELLHE1M

Hoogleeraar in de verloskunde en gyneecologie aan de Universiteit te TüMngen

Met toestemming van den schrijver naar het oorspronkelijk bewerkt door W. S. S. med. docts. te Utrecht

Sluiten